België neemt bescherming Noordpool niet ernstig

Persbericht - 22 mei, 2013
De Belgische overheid verleent steun aan het baggerproject van Jan De Nul in het Russische noordpoolgebied. Dat heeft de Delcredere-dienst gisterenavond beslist. Greenpeace betreurt dat de overheid de bescherming van de Noordpool niet ernstig neemt en stapt naar de Raad van State.De Belgische exportkredietverzekeraar Delcredere kende gisteren een verzekering toe aan het baggerproject van Jan De Nul in het Russische Noordpoolgebied. De Nul zal daar in opdracht van president Poetin meewerken aan de uitbouw van de Sabetta-haven op het Jamal-schiereiland. De Belgische overheid geeft op deze manier haar zegen aan een project dat de weg vrijmaakt voor de exploitatie van gas en olie in de Noordelijke Ijszee. De vaargeul die De Nul zal uitbaggeren wordt immers de toegangsweg naar een haven die dé draaischijf zal worden van de Russische olie- en gasexploitatie.Gevaarlijk precedentDe federale voogdijministers Vande Lanotte, Geens, Reynders en Labille beschikken over een veto-stem binnen de Delcredere-dienst, maar hebben die niet gebruikt. De Belgische overheid legt hiermee een resolutie ter bescherming van het noordpoolgebied, die de Kamer in 2011 quasi unaniem goedkeurde, naast zich neer. “Het is schandalig dat een overheid haar steun verleent aan deze controversiële haven”, zegt Joeri Thijs, verantwoordelijke van de Noordpoolcampagne bij Greenpeace. “Bovendien is het een gevaarlijk precedent. Delcredere zet de deur wagenwijd open voor andere bedrijven die in de toekomst een graantje willen meepikken van de olie- en gasvoorraden onder het poolijs. Het is ook een fout politiek signaal naar Rusland en de andere Arctische landen.”Kwetsbaar ecosysteemJan De Nul zal baggeren in een gebied waar verschillende bedreigde walvissoorten leven, zoals de gewone vinvis en de Groenlandse walvis. België is volgens een internationale conventie verplicht om deze walvissoorten te helpen beschermen. Toch weet De Nul niet welk effect de baggerwerken zullen hebben op hun voortbestaan. “Het milieueffectenrapport voor deze werken is ronduit lachwekkend”, zegt Thijs. “De milieu-informatie is gebrekkig, niet-onafhankelijk en werd niet volgens OESO-aanbevelingen opgesteld.”De Delcredere-dienst redeneert dat de baggerwerken van De Nul door zijn inbreng volgens de strengste milieucriteria zullen gebeuren. Maar baggerwerken in een dergelijk kwetsbaar eco-systeem kúnnen gewoonweg niet duurzaam verlopen. Bovendien kan Delcredere niets anders eisen dan dat De Nul de lokale wetgeving respecteert. En het is bekend dat Rusland flexibel omgaat met milieuwetgeving. Greenpeace ontdekte onlangs dat Rusland het dumpen van vervuild slib, wat tot nu toe verboden was, toch legaal wil maken in Russische wateren. Het verwerken van het slib zou blijkbaar een te grote kost betekenen voor Jan De Nul, en dus ook voor zijn opdrachtgever.Raad van StateGreenpeace stelt vast dat de ernst van het klimaatprobleem en de noodzaak om het noordpoolgebied te beschermen nog niet zijn doorgedrongen bij de Delcredere-dienst en zijn voogdijministers. De milieuorganisatie stapt dan ook naar de Raad van State om deze beslissing aan te vechten.