Een miljoen Europeanen vragen moratorium op ggo's

Eerste Europees burgerinitiatief onder Verdrag van Lissabon afgeleverd bij Europese Commissie

Schrijf een reactie
Persbericht - 9 december, 2010
Brussel, 9 december 2010 – Greenpeace en Avaaz hebben vandaag het eerste Europese burgerinitiatief ooit overhandigd aan Commissaris voor Gezondheid John Dalli. Sinds december 2009 voorziet het Verdrag van Lissabon de mogelijkheid om via een miljoen handtekeningen van burgers de Commissie op te roepen om Europese wetten aan te passen [1].

De petitie vraagt aan de Commissie om de teelt van genetisch gewijzigde organismen (ggo's) niet meer toe te laten voordat er een onafhankelijk, ethisch, wetenschappelijk comité komt om de impact van ggo's te onderzoeken. Het initiatief ligt in de lijn van de vragen die de 27 Europese milieuministers opwierpen in 2008 [2] en heeft een hervorming van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid op het oog [3]

De petitie werd gelanceerd in maart 2010 nadat de Europese Commissie toestemming gaf voor de teelt van een antibioticaresistente gm-aardappel, ondanks wetenschappelijke bezwaren en een sterke publieke afkeur van ggo-teelt [4]. Amper zeven maanden later hebben een miljoen burgers uit alle 27 lidstaten hun handtekening gezet. Bij de ondertekenaars zijn 74.420 Belgen. Enkel in Frankrijk en Duitsland werden nog meer handtekeningen verzameld. In juni 2010 heeft Hongarije voor het Europese Gerechtshof een rechtszaak gestart tegen de toelating van de ggo aardappel. Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk en Polen hebben zich daarbij aangesloten [5].

“Dit is een enorme stap voor de Europese democratie. Europese burgers hebben de Commissie meer dan een miljoen redenen gegeven om te luisteren naar het publiek en voorzichtig te handelen in plaats van toe te geven aan de belangen van een handvol ggo-producerende bedrijven die de toekomst van de Europese landbouw naar hun hand willen zetten”, zegt Ricken Patel, directeur van Avaaz. “We rekenen erop dat de Commissie de bezorgdheden van de burgers, de EU-regeringen en onafhankelijke wetenschappers ernstig zal bekijken. Dit snelle en overweldigende antwoord toont aan dat burgers opgetogen zijn over dit nieuwe instrument om een democratische inspraak in het EU-beleid te hebben.”

Jorgo Riss, directeur van Greenpeace EU: “Met dit initiatief stellen een miljoen mensen uit heel Europa de EU voor een duidelijke democratische test. De vraag is of de EU de echte bezorgdheden omtrent ggo-teelt in rekening zal nemen of dat ze partij zal kiezen voor de lobby van de chemische industrie. Europeanen vragen om veilig voedsel en een duurzame landbouw. De Europese Unie is nog steeds niet in staat om dit te garanderen. Totdat de veiligheidsrisico's van ggo's onderzocht zijn door onafhankelijke experts, mogen er geen nieuwe toelatingen komen.”

Europarlementslid Gerald Häfner (Fractie De Groenen/Vrije Europese Alliantie): “Het Verdrag van Lissabon geeft burgers dit initiatiefrecht. Het verheugt me dat ze hiervan gebruik maken, zoals de petitie van Avaaz en Greenpeace aantoont. De bal ligt nu in het kamp van de Commissie. Die moet deze ggo-petitie de politieke aandacht geven die ze verdient als het eerste Europese burgerinitiatief dat genomen werd sinds het verdrag in werking is.”

Bij de overhandiging van de petitie hadden Avaaz en Greenpeace vandaag een afspraak met Eurocommissaris Dalli om een enorm 'landbouwveld' te inspecteren. Dit was een 3D-tekening die de wereldbekende straatkunstenaar Kurt Wenner vanochtend bij het Berlaymontgebouw maakte.

 

Noten:

[1] Sinds dit artikel is opgenomen in het Verdrag van Lissabon, kunnen burgers via een petitie via een miljoen handtekeningen de Commissie uitnodigen om een voorstel in te dienen. Dit is het Europese burgerinitiatief. Tot nog toe hebben de Europese instellingen de regels voor de uitvoering van dit burgerinitiatief niet afgerond. Niettemin zegt Professor Ludwig Kramer (College of Europe, University College London, University of Bremen) dat het burgerinitiatief direct toepasbaar is. Zijn juridische standpunt is beschikbaar hier.

[2] De Raad Milieu stemde een unaniem verzoek aan de Commissie voor een strengere risico-evalutatieprocedure voor ggo's.

[3] (European Food Safety Authority, EFSA) De tekortkomingen van deze instelling zijn talrijk. In 2008 tekende het een tweejarig mandaat om de kennis over de langetermijnevaluatie van milieurisico's van ggo-teelt te verbeteren. Daarmee gaf het EFSA publiekelijk toe dat het niet tegemoet kan komen aan de wettelijke vereisten. In 2004 classeerde het EFSA de antibiotica waartegen de ggo-aardappel Amflora resistent is als “niet of zeer beperkte therapeutisch relevant in de menselijke geneeskunde”. Een jaar later zei de Wereldgezondheidsorganisatie dat deze antibiotica “van kritisch belang” zijn. Deze stelling werd bevestigd door het Europees Geneesmiddelenbureau. De onafhankelijkheid van het EFSA werd al eerder in vraag gesteld. Recent raakte bekend dat bestuurslid Diana Bànàti een leidinggevende rol had bij het International Life Science Institure (ILSI), een lobby-organisatie die verschillende biotechnologiebedrijven vertegenwoordigt. Meer info hier.

[4] In oktober bleek uit de publieke opiniepeilingen van de EU dat de tegenkantig tegen gm-voedsel opnieuw gestegen is tot 61% (Eurobarometer).

[5] Hongarije diende in mei klacht in tegen de toelating van de gm-aardappel. Oostenrijk, Luxemburg, Polen en Frankrijk hebben sindsdien aangekondigd dat ze deze klacht steunen.

Geen reacties Reageren

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.