Groen elektriciteitscontract niet zo groen als het lijkt

Greenpeace en Test-Aankoop presenteren klassement stoomleveranciers

Persbericht - 14 februari, 2011
Brussel, 14 februari 2011 - Elektriciteit die als 'groen' wordt verkocht, is dat niet noodzakelijk of slechts in beperkte mate. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat een leverancier 100% groene contracten aanbiedt, maar tegelijkertijd investeert in steenkool- en kerncentrales. Greenpeace en Test-Aankoop hebben samen de bedrijfspolitiek van alle Belgische leveranciers inzake groene energie geanalyseerd. Dit klassement geeft consumenten een duidelijk overzicht in hoeverre de leveranciers bijdragen aan de ontwikkeling van groene energie. Test-Aankoop en Greenpeace vinden dat de consument in elk geval recht heeft op meer transparante informatie over welke stroom hij precies koopt. De regulatoren en de politieke verantwoordelijken moeten een systeem invoeren dat de consument toelaat om een duurzame keuze te maken.

100 % groen of toch niet?

Leveranciers stellen steeds meer 100 % groene tariefformules voor. Wie voor zo'n formule kiest, gaat logischerwijs ervan uit dat hij effectief groene stroom koopt. Het verhaal is echter niet zo eenduidig noch eenvoudig.

Volgens de regelgeving volstaat het voor een stroomleverancier om Europese labels voor te leggen, zgn. garanties van oorsprong. De leverancier kan in België een hoeveelheid zogenaamd groene stroom verkopen die overeenkomt met de hoeveelheid stroom waarvoor hij Europese labels heeft aangekocht.

Deze labels bewijzen echter alleen dat die hoeveelheid elektriciteit ergens in Europa op basis van hernieuwbare energie wordt geproduceerd, bv. bij een Noorse waterkrachtcentrale. Het betekent niet dat de stroomleverancier zelf in zijn groenestroomproductie voorziet of zelf effectief groene stroom aankoopt. Hij mag zelfs in de productie van grijze stroom, zoals kern- of steenkoolcentrales, blijven investeren.

Een lichte vorm van sponsoring

Wie groene stroom koopt, blijkt in de praktijk een heel kleine sponsor van de groene idee te zijn. De Europese attesten met garanties van oorsprong zijn immers erg goedkoop. Bij een stroomverbruik van 3 500 kWh per jaar voor een doorsneegezin betalen de stroomleveranciers gemiddeld slechts 1 à 2 euro voor de groene kleur (bij een 100% groen tarief).

Het mag duidelijk zijn: het mechanisme van de garanties van oorsprong en de 'groene contracten' zijn geen sterke drijfkrachten voor méér hernieuwbare energieproductie.

Steun hernieuwbare energie door de keuze van uw leverancier

Maar de consument kan de productie van hernieuwbare energie wel degelijk steunen via zijn keuze van stroomleverancier. Elke stroomleverancier voert een eigen beleid met het geld dat de consument voor zijn stroom betaalt (ongeveer 280 euro bij een jaarverbruik van 3 500 kWh). De ene investeert meer in hernieuwbare energie, de andere pompt vooral geld in klassieke energiebronnen, die meer vervuilen en CO2 uitstoten.

Op basis van dit idee hebben Test-Aankoop en Greenpeace een ranking van de elektriciteitsleveranciers in België gemaakt. Bij het opstellen van de ranking hebben we rekening gehouden met zowel de huidige productie of aankooppolitiek als de toekomstige investeringsplannen. Het volledige klassement en info per leverancier vindt u hier.

Drie categorieën

Ecopower, Energie 2030 en Wase Wind zijn kleine coöperatieven, die een eigen 100 % groene productie hebben opgebouwd. Zij scoren dus hoog in de ranking.

Bedrijven als Lampiris, Belpower en Ebem scoren minder goed dan de groene coöperatieven, maar laten de groten wel achter zich. Deze middengroep biedt een relatief groen product aan, maar ook zij maken hun “100% groen”-belofte niet helemaal waar.

Electrabel, Luminus, Nuon en Essent, die deel uitmaken van een grote Europese of zelfs wereldgroep, staan op milieuvlak het laagst gerangschikt. Zij investeren wel in hernieuwbare energie, maar lang niet voldoende. Deze bedrijven zijn dus geen goede keuze voor consumenten die rekening willen houden met milieuprestaties.

Naar een transparant systeem

Voor Test-Aankoop en Greenpeace is het duidelijk dat het huidige systeem dringend en grondig moet veranderen. Het is aan de overheid om deze veranderingen op te leggen aan de markt. Greenpeace en Test-Aankoop vragen dat de consument meer transparante informatie zou krijgen over welke stroom hij nu precies aankoopt. En uiteraard dat wanneer hij voor een 100% groen contract kiest, hij erop kan vertrouwen dat zijn geld effectief naar investeringen in hernieuwbare energiecentrales gaat.

Meer info op www.test-aankoop.be/groenestroom en www.greenpeace.be/groene-stroom

Onderwerpen