Kernafval uit publiek toegankelijke plaatsen neergezet bij Europees Parlement

Een van de afvalvaten bevat radioactief slib uit de Molse Nete

Persbericht - 7 oktober, 2010
Vanochtend hebben zestig Greenpeace actievoerders twee vaten met radioactief zand en slib aan de ingang van het Europese parlementsgebouw geplaatst. Het kernafval werd gevonden aan de oevers van de Molse Nete, op stranden in Frankrijk en Groot-Brittannië en in de straten van een dorp in het Afrikaanse Niger. Twee experten in stralingsbescherming van Greenpeace begeleidden de vaten. Spandoeken met de tekst “Nuclear waste, no solution” werden opgehangen aan de vlaggenmasten van lidstaten die aanzienlijke hoeveelheden radioactief afval produceren (1).

In de loop van deze maand spreekt het Europees Parlement zich uit over een Euratomrichtlijn over de behandeling van nucleair afval (2). Op dit moment ziet het ernaar uit dat deze richtlijn geen rekening zal houden met het type afval dat vandaag door Greenpeace naar het parlement werd gebracht. Met deze actie wil Greenpeace de europarlementariërs waarschuwen om niet over één nacht ijs te gaan bij het opstellen van deze nieuwe richtlijn.

Het gaat om niet-geclassificeerd afval dat gedumpt werd in verschillende fases van de nucleaire keten. Van de ontginning van uranium in Akokan in Niger, over de behandeling van radioactief afval van kerncentrales in Mol en Dessel (3) tot de opwerking van gebruikte kernbrandstof in La Hague en Sellafield.

«Wij willen met deze actie eraan herinneren dat kernenergie geen schone energiebron is”, zegt Eloi Glorieux, campagneverantwoordelijke nucleair van Greenpeace België. “De nucleaire industrie  wil ons doen geloven dat het kernafvalprobleem onder controle is terwijl wij in open lucht en op publiek toegankelijke plaatsen gedumpte radioactieve stoffen vinden. Greenpeace nam in 2007 stalen die het gevaar van dit afval voor omwonenden aantonen. De verantwoordelijkheid van deze industrie valt dus niet te ontkennen.”

De vaten die Greenpeace deze ochtend aan de ingang van het Europees Parlement deponeerde bevatten stalen van zand en slib die volgens de geldende normen officieel moeten geclassificeerd worden als laag-radioactief afval dat minstens driehonderd jaar veilig van de omgeving moet worden afgesloten. Net als voor het hoogradioactieve afval, dat honderdduizenden jaren gevaarlijk blijft, bestaat er geen gegarandeerd veilige oplossing.

“Grote hoeveelheden radioactief afval worden zonder meer in de omgeving geloosd. Hiervoor wordt geen enkele beheersoptie voorzien. De bewering dat het kernafvalprobleem onder controle is, is bijgevolg hypocriet”, zegt Glorieux. “Kerrnenergie veroorzaakt meer problemen dan dat ze oplossingen biedt. Bovendien is kernenergie overbodig. De politieke verantwoordelijken moeten zich daar dringend van bewust worden.” Daarom zou het niet meer dan redelijk zijn dat ze in de Europese richtlijn een clausule opnemen die het einde vooropstelt van de productie van kernafval in de sectoren waar voldoende alternatieven voorhanden zijn. (4)
Zonder oplossing voor het afvalprobleem, is het noodzakelijk dat de wet op de kernuitstap behouden blijft.Noten:
1) 16 van de 27 lidstaten dragen deze verantwoordelijkheid. Het gaat om België, Bulgarije, Duitsland, Finland, Frankrijk, Hongarije, Nederland, Spanje, Italië, Litouwen, Roemenië, de Tsjechische Republiek, Groot-Brittannië, Slovenië, Slowakije en Zweden. De masten staan in de Wiertzstraat aan de achterzijde van het Europees parlement. De vaten zijn speciaal ontworpen voor het transport en de opslag van radioactief afval. Stralingsdeskundigen van Greenpeace begeleiden de vaten die werden neergezet in de Wiertzstraat te Brussel. Ze zullen ze niet verlaten voordat NIRAS (Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen) niet heeft aanvaard om ze in naam van België onder haar hoede te nemen. Als gevolg van de verpakking, moet het afval nu worden beschouwd als geclassificeerd radioactief afval. Gedurende minstens 300 jaar moet worden gewaakt over de verdere evolutie ervan. Meer informatie over de elementen die in het afval aanwezig zijn, is beschikbaar.
2) Het Europees parlement zou midden oktober van de Europese Commissie een voorstel van een Euratom-richtlijn over nucleair afval in Europa moeten ontvangen. Het Europees Parlement wordt opgeroepen om de Raad te raadplegen met het oog op een nieuwe wetgeving rond kernenergie.

3) Meer info over de problematiek van de Molse Nete: www.greenpeace.be. Details van de analyse uitgevoerd door Greenpeace in 2007

4) Meer info over het standpunt van Greenpeace in het dossier.

Onderwerpen