Overbejaarde kernreactoren doen risico op ongelukken stijgen

Persbericht - 5 maart, 2014
Greenpeace publiceert vandaag een rapport over de sterk verouderde Europese kernreactoren. Ze vormen een groot risico voor de bevolking en blokkeren de transitie naar een hernieuwbare energietoekomst. Er wordt op dit moment actie gevoerd in Tihange.

De conclusie van het nieuwe Greenpeace-rapport is duidelijk: de Europese kernreactoren zijn sterk verouderd en doen het risico op ongelukken stijgen. In België alleen al staan 3 reactoren (Tihange 1, Doel 1 en 2) van 39 jaar oud, dat is bijna tien jaar meer dan hun oorspronkelijke ontwerpleeftijd. In november 2013 besliste de Belgische regering desondanks dat Tihange 1 nog tot 2025 mag openblijven. Dat wil zeggen dat deze reactor 50 jaar in leven zal gehouden worden, of 20 jaar langer dan zijn ontwerpleeftijd.

« De levensduurverlenging van onze kernreactoren vormt een groot risico voor de Belgische bevolking”,  zegt Eloi Glorieux van Greenpeace. “Een ongeval in een dichtbevolkt gebied als België zou catastrofale gevolgen hebben. De Europese nucleaire industrie, die grote winsten maakt, blokkeert ondertussen de transitie naar een hernieuwbare energietoekomst.”

Greenpeace vraagt dat de kernreactoren waarvan de levensduur gepasseerd is onmiddellijk worden stilgelegd. Kernreactoren mogen niet langer in leven worden gehouden dan voorzien. Europa moet nú kiezen voor 45 % hernieuwbare energie tegen 2030.

« Tijdens de EU-top in Brussel op 20 en 21 maart zal het gaan over de 2030-doelstellingen op vlak van hernieuwbare energie, klimaat en energie-efficiëntie. Het is absoluut noodzakelijk dat onze leiders strenge maatregelen nemen om ons op weg te brengen naar een duurzame toekomst en de bevolking niet langer blootstellen aan zulke risico’s.”

De verkiezingen in mei zetten dit gegeven opnieuw op de helling. “Het verkiezingsprogramma van de N-VA noopt ons tot meer waakzaamheid. De partij van Bart De Wever schaart zich achter de kernuitstap, maar niet vóór 2065. Als de N-VA aan de macht komt, zal de partij de levensduur van alle reactoren in ons land met tien jaar verlengen, om ze daarna te vervangen door nieuwe. Dat is totaal onverantwoord”, besluit Eloi Glorieux.

Het nucleaire vraagstuk blijft dus actueler dan ooit in België, maar ook in Europa. Greenpeace wil hier de aandacht op blijven vestigen en voert op dit moment geweldloze actie in Tihange. Een animatie, die op één van de koeltorens van de kerncentrale van Tihange wordt geprojecteerd, symboliseert het einde van het nucleaire tijdperk. Tegelijk zullen enkele klimmers een spandoek ophangen en organiseren enkele activisten de ontmanteling van de kerncentrale.

Meer info:
- Foto’s en videobeelden van de actie zijn beschikbaar zijn op ftp://greenpeace.rack66.com/ (press/press4gpb).
- Het door Greenpeace bestelde rapport “Lifetime extension of ageing nuclear power plants: Entering a new era of risk”.
- De media briefing over bovenstaand rapport.
- De website www.out-of-age.eu.