Verbreding van de Ring: “De Vlaamse regering moet zijn prioriteiten herzien”

Persbericht - 25 oktober, 2013
Na jaren van studiewerk neemt de Vlaamse regering vandaag een besluit over de verbreding van de Brusselse ring. Greenpeace betreurt dat het verbredingsplan nog steeds in pole-postion ligt. Op die manier zullen we nooit onze klimaatdoelstellingen van 2020 halen. Extra rijstroken zorgen voor meer CO2-uitstoot en dus een warmere planeet.

De Wereldbank en het Internationaal Energieagentschap waarschuwen al jaren voor rampscenario’s van 5 à 6°C globale opwarming tegen het einde van de eeuw. Maar de Vlaamse regering dreigt deze problematiek vandaag opnieuw opzij te schuiven.  

“Het klimaatbeleid van deze Vlaamse regering is ronduit rampzalig”, zegt Joeri Thijs van Greenpeace. “Ze kan het niet maken om onze CO2-uitstoot nog verder de hoogte in te jagen. Bovendien is het in tijden van crisis onverantwoord om honderden miljoenen euro belastinggeld te besteden aan extra rijstroken, die de files, het sluipverkeer en de verkeersveiligheid niet zullen oplossen.”  

Uit het milieu-effectenrapport voor de Brusselse ring blijkt dat extra rijstroken amper iets zullen verhelpen aan de files en op termijn zelfs extra verkeer zullen aanzuigen. Om de kerk in het midden te houden, dreigt de Vlaamse regering te kiezen voor een en-en-verhaal, waarin gekozen wordt voor een verbreding, rekeningrijden, openbaar vervoer en fietsinfrastructuur. Maar dat is voor Greenpeace geen optie, omdat de maatregelen elkaar opheffen. De extra rijstroken zorgen bijvoorbeeld voor een daling in het gebruik van het openbaar vervoer.   

Greenpeace wil dat de Vlaamse regering kiest voor een scenario dat voluit inzet op groene fiscaliteit, openbaar vervoer, verstandige ruimtelijke keuzes en fietsinfrastructuur. Dit klimaatvriendelijke scenario doet de files dalen, verhoogt de verkeersveiligheid én dringt de CO2-uitstoot terug.   

Noten: 
- Hier vindt u de (definitieve en) laatste ontwerpversie van het Strategisch Milieu-effecten rapport voor de Brusselse ring.

- Lees ook de meest hardnekkige misvattingen over de verbreding van de Ring en de studie van Transport & Mobility, in opdracht van Greenpeace, "Invloed van nieuwe weginfrastructuur op de CO2 uitstoot in België" (samenvatting)