“We zijn blij dat de Kamer zo snel gereageerd heeft. Het is nu wachten op Didier Reynders...”Persbericht - 9 oktober, 2013
- Spoedresolutie om Greenpeace-activisten vrij te laten -

Zaterdag 5 oktober organiseerde Greenpeace België in Brussel een solidariteitsdag voor de 28 activisten en 2 freelance journalisten die in Rusland in voorhechtenis worden gehouden. Verschillende politici (Isabelle Durant, Kristof Calvo, Karine Lalieux,  Dirk Van der Maelen, Olivier Deleuze,  Thérèse Snoy, Jef Van Damme) kondigden toen aan een spoedresolutie te zullen indienen bij de Kamer.  Ze wilden zo hun bezorgdheid uiten over de situatie van de Arctic 30, die na een geweldloze actie bij een olieplatform van Gazprom in het Russische noordpoolgebied werden gearresteerd en beschuldigd van piraterij. 
In het resolutievoorstel wordt de onvoorwaardelijke vrijlating van de geweldloze Greenpeace-activisten gevraagd en de onmiddellijke vrijgave van het Greenpeace-schip Arctic Sunrise.

Alle democratische partijen stemden in de commissie Buitenlandse Zaken van de federale Kamer vandaag unaniem voor deze spoedresolutie. Donderdag zal ze aan de voltallige Kamer ter definitieve stemming worden voorgelegd. Vandaag staat ze wegens hoogdringendheid ook op de agenda van de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement. Nu is het aan de federale regering om te handelen. “België zou zo zijn bezorgdheid kunnen uiten over de situatie van de Arctic 30”, zegt Joeri Thijs, verantwoordelijke voor de noordpoolcampagne bij Greenpeace België. “Het is buitenproportioneel om de bemanning van Arctic Sunrise van piraterij te beschuldigen. We eisen de onvoorwaardelijke vrijlating van de bemanning en de terugkeer van het schip.”

“We zijn alleszins erg tevreden dat de Kamer zo snel gereageerd heeft”, zegt Thijs. "We hopen nu dat de Belgische regering zich achter de juridische procedure van de Nederlandse regering tegen de Russische autoriteiten schaart. We vragen aan minister van Buitenlandse zaken Didier Reynders om het dossier op tafel te leggen tijdens zijn ontmoeting met zijn Russische collega op 15 oktober. En vooral om publiekelijk te communiceren over dit dossier.”


Nota :
De onderschrijvers : Dirk Van der Maelen (SP.A), Willem-Frederik Schiltz (open-VLD), Kristof Calvo (Groen), Corinne De Permentier (MR), Thérèse Snoy (Ecolo), Karine Lalieux (PS), George Dallemagne (cdH), Daphné Dumery (N-VA), Roel Deseyn (CD&V), Matthias Diependaele (N-VA)