Greenpeace gebruikt hoax tegen dagelijks 81.840 extra vrachtwagens in Brussel en de Vlaamse rand

Schrijf een reactie
Persbericht - 9 december, 2010
Brussel, 9 december 2010 : Greenpeace bevestigt verantwoordelijk te zijn voor de nota 'Capital Solutions for Brussels'. In deze nota over de bereikbaarheid van Brussel en de Vlaamse rand werden een aantal fictieve elementen opgenomen. De logica waarmee de bevoegde overheden hun huidige beleid voeren werd tot het uiterste doorgetrokken: een immens brede Brusselse ring, de reconversie van woon- naar industriezones bij de luchthaven en een massa extra vrachtwagens. Dat deze plannen geen complete fictie zijn, blijkt uit de inhoud van het START-plan dat Greenpeace vandaag op zijn website publiek onthult. Het is overduidelijk dat een fundamentele koerswijziging van het beleid noodzakelijk is om duurzame alternatieven uit te werken en de leefbaarheid van de hele regio te vrijwaren.

Greenpeace heeft zich bij het opstellen van de nota van het fictieve consultancybureau Garvida+ Consulting gebaseerd op bestaande plannen. Deze plannen bevatten zowel industriële – met de focus op logistiek – als commerciële activiteiten. De huidige logica achter de verbreding van de Ring werd tot het uiterste doorgetrokken door het toevoegen van een aantal andere elementen [1].

'Wij wilden de bevolking bewust maken van de gevolgen die het totaalplaatje van de huidige plannen kunnen hebben op de leefomgeving en de leefbaarheid van Brussel en de Vlaamse rand', zo transportcampaigner Joeri Thijs van Greenpeace toe.

Alles inzetten op logistiek?

'Capital solutions for Brussels' bevat toekomstprojecties tot en met 2040 en benadrukt dat onteigeningen onvermijdelijk zijn. Dit scenario is volgens Greenpeace helemaal niet ondenkbaar. In de nota 'LT-visie luchthaven Zaventem 2025' bijvoorbeeld wordt er al gealludeerd op de reconversie van woonzones in de nabijheid van de luchthaven. Deze nota zet de lijnen uit van het Vlaamse START-plan (STrategisch Actieplan voor Reconversie en Tewerkstelling in de luchthaven(regio) [2].

In dit plan is sprake van een verdubbeling van de luchthavenactiviteiten in Zaventem (van 15 naar 35 miljoen passagiers tegen 2025 en een verhoging van cargo tot 1,2 miljoen ton per jaar) gekoppeld aan honderden hectaren logistieke terreinen. Daarbovenop worden 325ha voorzien voor luchthaven-gerelateerde logistieke activiteiten. De impact van deze plannen op de hele regio is tot op vandaag niet in kaart gebracht. Greenpeace onthult de tot nu toe niet-publieke START-nota vandaag op haar website. De passages over reconversie van woonzones in de regio staan op p. 16-17 van de nota.

Een deel van het probleem ligt volgens Greenpeace in het hoge belang dat wordt toegekend aan puur logistieke activiteiten. Greenpeace heeft alle op stapel staande plannen voor logistieke terreinen geïnventariseerd. Met minstens 763 hectare die zullen worden aangewend voor TDL-activiteiten (transport, distributie en logistiek) kan men uitgaan van zo'n 81.840 extra vrachtwagens per dag [3].

"Men wil de verbreding van de Brusselse ring doordrukken omdat men Brussel en de Vlaamse rand als logistieke draaischijf wil uitbouwen", zo zegt Joeri Thijs. "Maar men wil niet de negatieve gevolgen onder ogen zien voor het milieu, de volksgezondheid en de luchtkwaliteit. Met onze nota willen wij het totaalplaatje schetsen zodat de mensen een duidelijk beeld krijgen van wat er allemaal te gebeuren staat en wat daar de gevolgen van zijn."

In economisch opzicht biedt de logistieke sector weinig meerwaarde, terwijl ze wel enorm veel verkeer genereert. "Wij zijn niet tegen logistiek en al zeker niet tegen economische ontwikkeling", besluit Joeri Thijs. "Maar wij vinden dat overheden keuzes moeten maken waaruit blijkt dat de leefbaarheid van een regio prioritair is. Wij vrezen dat de Vlaamse en Brusselse regering uitgaan van een logica op maat van projectontwikkelaars. Als de overheden dezelfde oefening als wij deden en met 2040 als horizon werkten, dan zouden al vele zaken duidelijker worden. Maar net die langetermijnvisie ontbreekt vandaag."

Voor wat het project van de verbreding van de Brusselse ring betreft, nodigt Greenpeace de overheden uit om alternatieve oplossingen ernstig in overweging te nemen. Deze oplossingen maken het mogelijk om verkeer en klimaat te verzoenen. Voorbeelden van deze alternatieven zijn een herziening van het fiscale regime voor bedrijfswagens – vandaag is een op de twee voertuigen op de ring immers een bedrijfsvoertuig –, de keuze voor een slimme kilometerheffing en het verplichten van bedrijfsvervoerplannen [4].

Zeker omdat duidelijk is dat de verbreding van de ring de congestieproblemen van vandaag niet zal verhelpen, zijn deze alternatieven van kapitaal belang. Verschillende studies [5] hebben reeds aangetoond dat een verhoging van de wegcapaciteit (op relatief korte termijn) een aanzuigeffect creëert en dus meer verkeer teweegbrengt.

In tijden van klimaatonderhandelingen is het simpelweg absurd om niet in te zetten op een duurzame mobiliteit voor Brussel en de Vlaamse rand. De transportsector is zowat de enige sector die met steeds stijgende CO2-emissies kampt. Daarom roept Greenpeace omwonenden en burgers op hun stem te laten horen en de verbreding van de R0 een halt toe te roepen.

Noten:

[1] De nota 'Capital Solutions for Brussels' is beschikbaar.

[2] Bron:"LT-visie luchthaven Zaventem 2025. Ontwerp-ontwikkelingsperspectief. Idea Consult in opdracht van Vlaamse overheid, juni 2006."

[3] Ten noorden van Brussel, in Meise-Westrode, dreigt een terrein van 50 hectare aangewend te worden voor logistieke activiteiten. De berekeningen van een plaatselijk actiecomité en Greenpeace geven aan dat de 1.337 inwoners maar liefst 6.000 vrachtwagens per dag zullen zien voorbijrazen. Als men dezelfde berekening toepast op de 763 hectare TDL, dan komt men uit op 81.840 extra vrachtwagens en 1.968 kilometer file per dag. Meise Westrode is de eerste concrete invulling van het START-plan (zie voetnoot 3). Gedetailleerde case- study.

[4] Greenpeace nota 'Moeder, waarom betonneren wij?'

[5] zie www.modalshift.be/spip.php?article71

 

Geen reacties Reageren

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.