Greenpeace voert actie tegen de verbreding van de Brusselse ring

Klimaatchaos bij kabinet Hilde Crevits

Persbericht - 28 maart, 2013
Brussel, 28 maart 2013 – Greenpeace bracht vandaag een portie van de extreme gevolgen van de klimaatverandering tot bij het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit Hilde Crevits. Hiermee wil de milieuorganisatie de minister wijzen op de ernst van het klimaatprobleem, en hoe dit in schril contrast staat met een eventuele beslissing om de Brusselse ring te verbreden.


Een twintigtal activisten zetten voor het kabinet van minister Crevits in Brussel een hevige storm in scène, om de mogelijke gevolgen van een ontspoord klimaat duidelijk voelbar te maken. Er is wel degelijk een verband tussen de gevolgen van de wereldwijde klimaatverandering en projecten zoals de verbreding van de Brusselse ring. Kiezen voor meer rijstroken, is kiezen voor meer uitstoot van broeikasgassen. Terwijl we net alles op alles moeten zetten om onze uitstoot drastisch terug te dringen als we dit soort taferelen willen vermijden”, zegt Joeri Thijs van Greenpeace.

Vorige week nog kondigde Minister Crevits in het Vlaams parlement aan dat ze vanaf 2016 wil starten met de werken voor een bredere Ring. Het kostenplaatje zou minstens 350 miljoen euro bedragen. Na jaren studiewerk moet de Vlaamse regering binnenkort een keuze maken over hoe de fileproblemen het best worden aangepakt. Minister Crevits lijkt dus halsstarrig vast te houden aan het voornemen om de ring te “optimaliseren” – lees: verbreden. Voor Greenpeace is dit onbegrijpelijk, vooral in het licht van de klimaatcrisis.

Een studie van Transport & Mobility in opdracht van Greenpeace (1) die in januari werd gepubliceerd, toont dat een verbreding van de Brusselse ring de C02-uitstoot in het gebied met maar liefst 10% zal doen toenemen. Om aan de Europese klimaatdoelstellingen te voldoen moet de uitstoot van het verkeer tegen 2020 met 15% tot zelfs 21% naar beneden.

Uit de mobiliteits- en milieustudies die nu voorliggen (2) blijkt bovendien dat een verbredings-scenario ook op vlak van mobiliteit en verkeersveiligheid weinig verbetering betekent. Op middellange termijn zitten we door het aanzuigeffect van nieuwe infrastructuur weer met dezelfde problemen én meer uitstoot. Uit diezelfde studies blijkt gelukkig ook dat er wel degelijk opties zijn om de mobiliteit op een structurele manier te verbeteren. Rekeningrijden, een beter openbaar vervoer en fietsinfrastructuur scoren op alle vlakken erg goed. Ze verminderen de files, verbeteren de verkeersveiligheid én helpen de CO2-uitstoot naar beneden te halen.

Joeri Thijs van de klimaatcampagne van Greenpeace België: “Minister Crevits blijft een en-en verhaal propageren, waarin de alternatieven louter als flankerende maatregelen naast een verbreding worden beschouwd. Maar waarom zouden we in godsnaam honderden miljoenen belastinggeld verspillen aan extra rijstroken die het mobiliteitsprobleem niet aanpakken en regelrecht ingaan tegen de noodzaak om de CO2-uitstoot van ons verkeer te doen dalen?”

Eind januari kwam de Vlaamse regering op de proppen met een erg zwak klimaatplan. Daarin bleek dat de C02-uitstoot van het verkeer bij het huidige beleid amper zal dalen. “Als Vlaanderen enigszins geloofwaardig wil blijven in het klimaatdebat, is er maar één optie: de verbreding van de Brusselse ring resoluut verwerpen en voluit inzetten op échte en klimaatvriendelijke oplossingen.”


Meer info:
Achtergronddossier over de verbreding van de Brusselse ring: enkele stellingen en feiten


Noten:
1) “Invloed van nieuwe weginfrastructuur op de CO2 uitstoot in België” (samenvatting). Rapport van Transport & Mobility Leuven voor Greenpeace België en Bond Beter Leefmilieu. December 2012. Auteurs: Tim Breemersch, Isaak Yperman, Kris Vanherle.
2) Hier vindt u de definitieve en laatste ontwerpversie van het Strategisch Milieu-effecten rapport voor de Brusselse ring. Een samenvatting van de adviezen van verschillende instanties – die boekdelen spreken over de conclusies - zijn beschikbaar op aanvraag bij Greenpeace. De Mobiliteitstudie die hier aan vooraf ging is hier te downloaden.