Palmolieleveranciers van Unilever helpen Indonesische oerbossen om zeep!

Persbericht - 21 april, 2008
Greenpeace start vandaag een campagne rond de impact die palmolie heeft op bossen en klimaat met focus op Indonesië. De campagne is gericht naar een brede waaier van gebruikers van palmolie : voedings- en cosmeticaproducenten maar ook de energiesector. Greenpeace publiceert vandaag een nieuw rapport dat aantoont hoe palmolieleveranciers van Unilever betrokken zijn bij de vernietiging van bossen in Indonesië. Greenpeace roept op tot een moratorium op bosvernietiging in Indonesië. Bedrijven die palmolie verhandelen en gebruiken moeten ontbossing voor palmolieplantages stopzetten.

Vandaag lanceert Greenpeace het nieuwe rapport 'How Unilever palm oil suppliers are burning up Borneo'. Unilever behoort tot de grootste verbruikers van palmolie in de wereld. Jaarlijks consumeert het bedrijf ongeveer 1,3 megaton palmolie (dit is ongeveer 3 % van de wereldproductie van palmolie). Ongeveer de helft daarvan haalt het bedrijf uit Indonesië. Het nieuwe Greenpeace rapport geeft nieuw bewijsmateriaal hoe palmolieleveranciers van Unilever zoals Sinar Mas en Wilmar, betrokken zijn in de vernietiging van veenmoerasbossen en leefgebieden van de orang-oetang in Centraal Kalimantan (1). Greenpeace roept op zijn website iedereen op om een mail te sturen aan Unilever met de vraag dat Dove het oerbos niet om zeep helpt. Dove is een van de meeste gekende producten van de multinational.

Greenpeace lanceerde in november 2007 al het rapport 'Cooking the climate'  (er bestaat een Nederlandse samenvatting van het rapport) waarin wordt aangetoond hoe bedrijven de vernietiging van veenmoerasbossen (2) in Sumatra in de hand werken om tegemoet te komen aan de vraag voor palmolie (3).

"Een handvol internationale bedrijven, waaronder leveranciers van Unilever, zijn verantwoordelijk voor het vernietigen en afbranden van de bossen van Indonesië voor palmolie." zegt Veerle Dossche van Greenpeace België. "Maar de bedrijven die palmolie van deze plantagehouders afnemen, kunnen hun verantwoordelijkheid in deze massale bosvernietiging niet blijven ontlopen. Ondanks het feit dat er eerder reeds materiaal gepubliceerd is over de vernietigende praktijken van plantagehouders, faalt Unilever om zijn leveranciers ertoe aan te zetten deze agressieve expansie een halt toe te roepen."

Het bedrijf verschuilt zich achter zijn lidmaatschap van de RSPO, de Roundtable on Sustainable Palm Oil (4), een initiatief dat duurzame palmolie wil promoten, maar geen antwoord biedt op de voortschrijdende ontbossing, mede veroorzaakt door de leden van RSPO. Unilever moet de afname van palmolie van bedrijven betrokken in bosvernietiging stopzetten en een moratorium op verdere ontbossing in Indonesië steunen.

Greenpeace is ook bezorgd over de impact van andere toepassingen van palmolie op de Indonesische bossen.De organisatie verzet zich tegen de bouw van nieuwe electriciteitscentrales op basis van palmolie in Belgïe en eist van de Europese commissie dat ze de doelstelling van 10 % biobrandstoffen tegen 2020 laat vallen. Er moet eerst werk gemaakt worden van duidelijke en geloofwaardige duurzaamheidscriteria.

Bosvernietiging is verantwoordelijk voor ongeveer een vijfde van de wereldwijde uitstoot aan broeikas-gassen. Indonesië is - na de Verenigde Staten en China - de derde grootste uitstoter van broeikasgassen ter wereld en dit voornamelijk door ontbossing. Veertig procent van de bossen in Indonesie zijn al vernietigd en daarnaast zijn heel wat intacte bosgebieden gedegradeerd. Tussen 2000 en 2005 werd in Indonesie jaarlijks 1,9 miljoen hectare bos vernietigd, dit is ongeveer 2/3 de oppervlakte van Belgie. Naast houtkap voor de hout- en papierindustrie, vormt palmolie nu één van de grootste bedreigingen voor bossen in Indonesië. Ongeveer 90 % van de globale palmolieproductie is afkomstig uit Indonesië en Maleisië. Er zijn reeds 6 miljoen hectare palmolieplantages in Indonesië, maar de overheid heeft plannen voor miljoenen hectare nieuwe aanplantingen. De totale vraag naar palmolie zou op wereldniveau tegen 2030 meer dan verdubbelen in vergelijking met 2000 en tegen 2050 verdrievoudigen.

Greenpeace voert vandaag actie bij kantoren van Unilever in Rotterdam, Rome, Londen en Liverpool.

Meer info: www.greenpeace.org/belgium/nl/campaigns/bossen/palmolie

Notes: 1) Kalimantan is het Indonesische deel van het eiland Borneo2) Veenmoerasbossen komen voor op gronden waar door wateraccumulatie, zuurstofarme condities optreden die verhinderen dat plantenmateriaal volledig wordt afgebroken maar zich in tegendeel opstapelt en zo dikke veenpakketten vormt. Van de 22,5 miljoen hectare veenmoerasbos in Indonesië, is al 10 miljoen hectare ontbost en gedraineerd. Veenmoerasbossen behoren tot de grootste koolstofopslagplaatsen ter wereld en de vernietiging ervan draagt in Indonesië jaarlijks bij tot 4 % van de totale globale uitstoot van broeikasgassen. Een groot deel van de huidige en voorspelde expansie van de oliepalmplantages gebeurt in deze veengebieden.3) De Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) werd in het leven geroepen in 2001 als een markt-initiatief om verandering te brengen in de manier waarop palmolie wordt geproduceerd, verwerkt en gebruikt met een standaard voor de productie van duurzame palmolie. Maar de bestaande normen die de RSPO heeft ontwikkeld, zullen de vernietiging van bossen en veenmoerasgebieden niet verhinderen en een aantal leden van de RSPO zet geen stappen om de meest kwalijke praktijken van de palmolie-industrie te vermijden. Sommige RSPO-leden zijn zelfs rechtstreeks bij de ontbossing betrokken. De RSPO-leden hebben 40 % van de wereldproductie van palmolie in handen.

Onderwerpen