Nieuw 'huwelijk' Sarkozy dreigt klimaatramp te worden

EU beslissingsproces in gevaar, laat België haar stem gelden?

Persbericht - 10 april, 2008
Greenpeace organiseert vandaag in Parijs een ludieke 'trouwstoet' en deelt uitnodigingen uit voor een nakend 'huwelijk' tussen Nicolas Sarkozy en Angela Merkel. De milieuorganisatie drukt daarmee haar bezorgdheid uit over Frans-Duitse besprekingen die het democratische EU-proces zouden kunnen hypothekeren en dreigen te leiden tot een zwakke EU-regelgeving inzake de CO2-uitstoot van auto's. Het is dan ook van groot belang dat Yves Leterme, samen met andere Europese leiders, zich verzet tegen deze Frans-Duitse koehandel over Europese dossiers. België moet het kamp kiezen van landen die echte oplossingen willen voor de klimaatverandering door te pleiten voor een ambitieuze Europese regelgeving. Op de website van Greenpeace kunnen bezoekers de regering hiertoe aanzetten door een mail naar premier Leterme te sturen.

Europa wil voor het einde van dit jaar een regelgeving goedkeuren die de CO2-uitstoot van nieuwe auto's moet inperken ( die bedraagt vandaag gemiddeld 160g CO2/km). In de voorbije maanden sprak Frankrijk zich uit als voorstander van hoge boetes, van grootte en niet gewicht van auto's als parameter in de regelgeving en van een ambitieuze reductiedoelstelling tegen 2020. Daarmee stond het lijnrecht tegenover Duitsland en de auto-industrie. Nu lijkt de Franse regering echter een bocht te maken. Frankrijk heeft er blijkbaar baat bij om Duitsland te paaien: om het Franse EU-voorzitterschap te doen slagen (2e semester 2008) en om groen licht te krijgen voor een partnerschap tussen de mediterrane EU-landen is Duitse steun cruciaal.

"Op 9 juni wordt Angela Merkel verwacht voor een bilaterale top in Blaesheim. Op die top zou dus wel eens deze door de auto-industrie gestuurde Frans-Duitse coalitie tegen het klimaat bekrachtigd kunnen worden," zegt Joeri Thijs van Greenpeace. "Als dit akkoord concreet wordt en het de geest van het EU-beslissingsproces zal bepalen, zullen de autoconstructeurs feestvieren en wordt het klimaat de dupe."

Om de klimaatverandering daadwerkelijk aan te pakken, moet de EU ambitieuze CO2-reductiedoelstellingen vastleggen voor een sector waarin de CO2-emissies razendsnel blijven stijgen, de transportsector (+ 26 % sinds 1990). Personenwagens zijn verantwoordelijk voor 12 % van de Europese uitstoot. Autoconstructeurs beloofden in de jaren '90 in een vrijwillig akkoord met de Europese Commissie om de CO2-uitstoot van nieuwe wagens drastisch te verminderen. "Vandaag zijn die beloftes verre van ingelost en bovendien voeren de autoconstructeurs een zware lobbystrijd tegen een ambitieuze regelgeving. In die strijd is Angela Merkel tot nu toe hun voornaamste bondgenoot", aldus Thijs.

Om de klimaatuitdaging aan te gaan en de EU-reductiedoelstellingen te bereiken, moet deze regelgeving volgende elementen bevatten:

  • een verplichting om de gemiddelde uitstoot van nieuwe auto's te beperken tot 120g CO2/km tegen 2012 en 80g CO2/km tegen 2020;
  • een verdeling van de inspanningen over de constructeurs gebaseerd op de grootte (grondoppervlakte of footprint) van hun auto's en niet op het gewicht (dit zou de nefaste evolutie naar alsmaar zwaardere auto's niet stoppen);
  • vanaf 2012 (en zonder inlooptijd) een effectief systeem van boetes (150 € per gram boven de limiet, per verkochte auto) dat de constructeurs dwingt om de regelgeving na te leven in plaats van lage boetes te betalen.

Daarom moet ook België in de bres springen voor een ambitieuze Europese regelgeving. Zo lijkt de Belgische regering vandaag voorstander van een ambitieuze langetermijndoelstelling tegen 2020. Bij voorbaat bezwijken onder Frans-Duitse druk om de regelgeving af te zwakken zou niet enkel nadelig zijn voor het klimaat, maar ook voor het democratische Europese beslissingsproces.