Nieuw klassement groene stroom

Persbericht - 25 september, 2012
Brussel 18 september 2012 - De Belgische consument die door zijn keuze van leverancier wil bijdragen tot een duurzamere energiemarkt, heeft steeds meer opties. Dat blijkt uit het nieuwe klassement van leveranciers dat Greenpeace vandaag voorstelt. Deze ranking geeft een duidelijk overzicht van de scores van elke aanbieder op vlak van de ontwikkeling van groene energie. Via een nationale groepsaankoop 'Switch to green ' wil Greenpeace ook echt bijdragen tot een verdere evolutie in die richting.

Sinds de vorige editie van het klassement (februari 2011), laten de gevolgen van de vrijmaking van de energiemarkt zich steeds duidelijker voelen. Nog nooit wisselden zoveel mensen van leverancier. Ook de federale overheid trekt deze dagen langs steden en gemeenten om burgers aan te moedigen de vergelijking te maken. “Meer dan ooit zijn consumenten bereid om het aanbod van de verschillende leveranciers te bekijken, en dat is positief”, zegt Brecht Van der Meulen van deenergiecampagne van Greenpeace. “Ons klassement biedt in één oogopslag informatie over hoe de verschillende leveranciers scoren op milieuaspecten.”

De belangrijkste nieuwigheden


De vrijmaking van de markt zet zich voort met de komst van drie nieuwe spelers. Sommige van hen, bijvoorbeeld Eneco, bieden een goed want duurzaam alternatief voor de historisch grote leveranciers.

- Bij de grote leveranciers verloopt de evolutie naar een beter milieubeleid trager. We hebben het over de internationale groepen die in België aanwezig zijn: GDF (via Electrabel) EDF (via EDF Luminus), Eni (via Nuon) en RWE (via Essent). Hun investeringen in hernieuwbare energie verschillen sterk naargelang het land van afkomst. Bijvoorbeeld RWE, dat sterk vertegenwoordigd is in Duitsland, investeert meer in hernieuwbare energie (38% van de voorziene investeringen) dan GDF en EDF uit Frankrijk (respectievelijk 15% en 12% voorziene investeringen).

-De middelgrote leveranciers zijn over het algemeen een betere keuze op vlak van duurzaamheidsbeleid. Bijvoorbeeld Lampiris en Belpower kopen hoofdzakelijk aan bij kleine producenten van hernieuwbare energie. Eneco produceert zelf voornamelijk groene stroom.

- De kleinste leveranciers blijven het klassement aanvoeren. Wase Wind, Ecopower en Energie 2030 krijgen een maximale score omdat ze voluit kiezen voor groene productie én investeringen.

Gedetailleerde informatie per leverancier op www.greenpeace.be/groene-stroom


In Vlaanderen verklaart onder andere het succes van de groepsaankopen dat zoveel mensen de weg vonden naar een nieuwe leverancier. “Helaas betekent dit niet altijd een overstap naar duurzamere stroom”, zegt Van der Meulen. “In dit klassement primeren de groene prestaties, zowel op het vlak van productie als van geplande investeringen.”

Switch to green: een groene groepsaankoop


Voor het eerst koppelt Greenpeace aan het klassement ook een instrument waarmee consumenten op een eenvoudige manier kunnen overstappen naar de leveranciers met de beste scores. Het doel is om zoveel mogelijk mensen toegang te geven tot duurzame elektriciteit. Kiezen voor een groepsaankoop is ook kiezen voor goedkopere elektriciteit: eerdere initiatieven tonen aan dat je gemiddeld 260 euro/jaar tot zelfs 670 euro/jaar kunt besparen.

Hoe werkt het?

Via de website www.switch-to-green.be kan je je vanaf 19 september tot 19 november opgeven om mee te doen. Vanaf midden november onderhandelen we, via onze partner Wikipower, het beste aanbod van leveranciers die minimum een score van 12/20 halen in ons klassement. Eind november krijgen de mensen die hebben ingetekend meer info over het aanbod. Indien ze hiermee akkoord gaan, gebeurt in december de switch naar de nieuwe leverancier. De overschakeling wordt afgehandeld door de nieuwe leverancier.

Greenpeace organiseert deze groepsaankoop in samenwerking met la Ligue des familles en met de medewerking van Wikipower. Greenpeace en la Ligue des familles hebben geen winstoogmerk met deze groepsaankoop en ontvangen geen enkele commissie.


www.switch-to-green.be