Windmolenparken in de Noordzee zijn cruciaal in strijd tegen klimaatverandering

Persbericht - 2 september, 2008
Als Europa de strijd wil aangaan tegen de klimaatverandering en kiezen voor een groene toekomst, moeten we dringend investeren in een onderling verbonden stroomnet in de Noordzee. Dat blijkt uit de studie “[R]evolutie in het elektriciteitsnet van de Noordzeelanden” die Greenpeace vandaag aan de pers voorstelt.

Windenergie is een variabele energiebron. Maar de Greenpeacestudie toont aan dat die schommelingen gedeeltelijk kunnen worden weggewerkt door verschillende windmolenparken in de Noordzee met elkaar te verbinden. Bovendien kan een offshore elektriciteitsnet de stroom uit verschillende hernieuwbare bronnen combineren, zoals windenergie met waterkracht.  In België zijn de eerste gesprekken over de aansluiting van ons land op een stroomnetwerk in de Noordzee al gestart.

Greenpeace legt de nadruk op het belang van een geïntegreerd Europees beleid op vlak van hernieuwbare energie. Er zijn fundamentele veranderingen nodig in de productie van energie als we de schadelijke gevolgen van de klimaatverandering willen afwenden. De Greenpeacestudie bewijst dat windenergie een belangrijk deel van de oplossing kan bieden. Greenpeace wil politici dan ook aanmoedigen om een gecoördineerde Europese aanpak uit te werken voor de ontwikkeling van offshore windenergie in de Noordzee.

De technische studie werd uitgevoerd door het Brusselse bureau 3E en is gebaseerd op metingen van de windsnelheid over de hele Noordzee. De 3E-studie gaat uit van een netwerk van 118 windmolenparken met een totale capaciteit van 68,4 GW. Hiervoor is slechts 1,2 % van de totale oppervlakte van de Noordzee nodig. Het rapport meet de stroom die offshore windenergie kan opleveren tussen 2020 en 2030.  

Een stroomnet van 6200 kilometer onderzeese kabels kan de verbinding maken tussen de zeven Noordzeelanden: België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland,  Nederland, Denemarken en Noorwegen. De locatie van de windmolenparken werd vastgelegd op basis van al bestaande of reeds geplande windenergieprojecten (1). De studie bevat ook een kaart  met de voorstelling van het offshore netwerk in de Noordzee.

"[R]evolutie in het elektriciteitsnet van de Noordzeelanden" toont aan dat een groene energietoekomst haalbaar is. Dankzij een onderling verbonden stroomnet kan een variabele stroomproductie in een Belgisch windmolenpark gecompenseerd worden door de gelijktijdige grotere stroomproductie in een Schots, Duits of Deens park. Hierdoor kan  de  stroomproductie ook beter voorspeld worden. Een onderling verbonden elektriciteitsnet offshore biedt bovendien de kans om offshore windenergie te integreren met andere hernieuwbare technologieën op zee of op het vasteland. De 3E-studie voorziet bijvoorbeeld een verbinding tussen windenergie op zee en de grote capaciteit aan waterkracht in Noorwegen.

Er is nood aan een gecoördineerde planning zodat de energierevolutie in Europa echt van start kan gaan. 118 Windmolenparken in de Noordzee kunnen evenveel elektriciteit opwekken als een veertigtal grote steenkool- of kerncentrales. "De technologieën van de toekomst liggen klaar", legt Jan Van de Putte van Greenpeace uit.  "Het is nu aan ons om de juiste keuzes te maken en snel en passend te reageren op de klimaatverandering en massaal te investeren in hernieuwbare energie."

"Een onderling verbonden stroomnet in de Noordzee is een betrouwbaar alternatief voor vervuilende steenkool- en kernenergie. Als België haar windmolenparken verbindt met de parken in Engeland, Frankrijk en Nederland, kunnen we rekenen op een betrouwbare en groene stroomvoorziening. Tijdens de Lente van het Leefmilieu is besloten dat de aansluiting van België op het offshore energienetwerk prioritair is. Het is nu noodzakelijk dat de politici in actie schieten en die beloftes vertalen in concrete plannen voor de grootschalige integratie van windenergie in de hele Noordzee."

Notes: In een beslissing van het Europese Parlement en de Raad (2006) over de trans-Europese energienetwerken zijn al enkele prioritaire projecten geïdentificeerd, zoals een onderzeese kabel tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Er bestaan ook al andere projecten voor onderlinge offshore verbindingen tussen België en het Verenigd Koninkrijk en tussen het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen.

Onderwerpen