Greenpeace blokkeert tonijnhandel op Seafoodbeurs in Brussel

Persbericht - 23 april, 2008
Tachtig Greenpeaceactievoerders uit vijftien landen blokkeren de stands van vijf grote tonijnleveranciers op de European Seafood Exposition (1) in Brussel. Actievoerders bedekken de stands met visnetten, ketenen zich vast en bevestigen spandoeken met de boodschap 'Tijd en tonijn raken op'. Greenpeace roept bedrijven op te stoppen met de verkoop van bedreigde populaties van blauwvin-, geelvin en grootoogtonijn. Bezoekers worden via de geluidsinstallatie van de beurs opgeroepen om alleen duurzame tonijn en visproducten in te kopen.

Veel tonijnbestanden bevinden zich op een kritisch dieptepunt. Het isniet te geloven dat er nog zoveel bedreigde tonijn wordt aangeboden opeen van de belangrijkste visbeurzen ter wereld, terwijl sinds de jarenvijftig de tonijnbestanden met zo'n 90 procent zijn afgenomen. Veeltonijnbestanden zijn overbevist. Dit wordt nog eens verergerd dooromvangrijke illegale visserij.

Op dit moment voert het Greenpeaceschip de Esperanza actie in de StilleOceaan tegen de overbevissing van tonijn en voor het instellen vanzeereservaten. Grote vissersboten vissen daar op niet-duurzame wijze ofzelfs illegaal op tonijn. Steeds meer tonijn in onze winkels komt uitde Stille Oceaan, omdat tonijn elders al is weggevist. De aantastingvan de tonijnbestanden in de Stille Oceaan is behalve een bedreigingvoor de rijkdom van de zeeën, ook slecht voor de toekomst van deeilandenstaten. Die zijn voor hun levensonderhoud namelijk afhankelijkvan tonijn.

Wereldwijd vraagt Greenpeace aandacht voor de problemen waarin de visen de oceanen verkeren. Wetenschappers voorspellen dat als de visserijniet verandert, er over veertig jaar geen eetbare vis meer in de zeeënzwemt. Greenpeace eist dat alle supermarkten actief werk maken van eenduurzaam inkoopbeleid voor vis. Daarnaast roept Greenpeace overheden opom een netwerk van zeereservaten in te stellen. Volledig geslotengebieden zijn essentieel om het leven in zee de kans te geven om teherstellen.

Notes: 1) De European Seafood Exposition in Brussel is een van de grootste visverkoop evenementen in de wereld, waar meer dan 1600 bedrijven uitongeveer 80 verschillende landen vertegenwoordigd zijn. De expositie trekt meer dan 20.000 bezoekers uit 140 verschillende landen, waaronder bedrijven die de visindustrie in de wereld domineren zoals supermarkten, cateraars, importeurs, exporteurs, groothandels en leveranciers. De stands die Greenpeace blokkeert zijn: Mitsubishi Corporation (Japan), Ricardo Fuentes (Spanje), Dong Won Fisheries (Korea), Azzopardi Fisheries (Malta), en Moon Marine (Taiwan).

Onderwerpen