De Europese leiders bereid te betalen voor hun CO2-schuld zonder in hun buidel te tasten

Persbericht - 20 maart, 2009
Naar aanleiding van de Lentetop die vandaag wordt afgesloten, hebben de Europese leiders zich uitgesproken voor financiële steun om ontwikkelingslanden te helpen in de strijd tegen de klimaatverandering. Er is geen enkel bedrag naar voren geschoven dat de grootte van het financieel engagement moet weergeven. Volgens Greenpeace riskeert het getalm van de Europese leiders het resultaat van dit belangrijke internationale klimaatakkoord, dat later dit jaar het licht moet zien in Kopenhagen, ernstig te ondermijnen. Bovendien blijven de energiekeuzes van Europa vaag...

"We hebben nu drie maanden verloren in de aanloop naar Kopenhagen tot de volgende Europese top in juni. Zonder duidelijk financieel engagement van de Europese Unie en andere geïndustrialiseerde landen, zullen de ontwikkelingslanden twee keer nadenken alvorens deel te nemen aan de klimaatonderhandelingen in Kopenhagen. Zonder een duidelijk omschreven startschot, zonder te weten wie wat op tafel zal leggen, zal het niet mogelijk zijn om te onderhandelen. De huidige situatie is dus niet bevredigend", zegt Fawaz Al Bitar, verantwoordelijke voor de campagne Klimaat en Energie bij Greenpeace. (1)

De Europese top heeft haar steun betuigd aan financiële mechanismen die de ontwikkelingslanden op weg moeten helpen in hun strijd tegen de klimaatverandering. De fondsen moeten voldoen om het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te bevorderen in ontwikkelingslanden, om hun bossen te beschermen en het hoofd bieden tegen de gevolgen van de klimaatverandering die nu al onvermijdelijk zijn. Toch zijn de Europese leiders er niet in geslaagd zijn om tot een akkoord te komen over het bedrag dat ingezameld moet worden door de rijke landen.

Voor Greenpeace is het essentieel dat de Europese regeringen stoppen met talmen en gebruik maken  van de volgende ministeriële vergaderingen onder het Tsjechische voorzitterschap. Ze moeten tot een akkoord komen over de ontwikkeling van een concreet plan dat ons in staat stelt om de strijd tegen de klimaatverandering in ontwikkelingslanden adequaat te financieren. Deze oproep is ook gericht aan de leden van de G20, die begin April in Londen bijeenkomen. Zij moeten de discussie over een financieringsmechanisme hoog op de agenda plaatsen. De aanbevelingen van de G20 moeten de basis vormen voor de VN-klimaatonderhandelingen in Kopenhagen.

"De Europese leiders hebben snel snel oplossingen in elkaar geknutseld om de banken van de afgrond te redden, maar slagen er nog steeds niet in om een economisch heroplevingsplan te ontwikkelen dat een antwoord kan bieden op de uitdagingen voor het milieu op lange termijn", vervolgt Fawaz Al Bitar.

Conclusies over de tweede strategische toetsing van het energiebeleid ("second strategic energy review"):

EU-leiders erkennen het belang van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Het idee om windmolenparken op in de Noordzee te verbinden vindt ingang. Zo'n netwerk moet het mogelijk maken om grote hoeveelheden hernieuwbare energie op het Europees elektriciteitsnet te brengen. Maar naast deze vooruitgang blijven de Europese staatshoofden de afhankelijkheid van steenkool en kernenergie (voor de lidstaten die daar voor kiezen) aanmoedigen.

"We staan op een kruispunt en de Europese leiders proberen ons in twee tegenovergestelde richtingen tegelijk te sturen. Terwijl er nu een keuze moet gemaakt worden: ofwel blijven steken in het verleden en afhankelijk blijven van technologieën uit een ander tijdperk zoals steenkool en kernenergie, ofwel richten we ons op toekomst door in te zetten in hernieuwbare, energie-efficiënte, die werkgelegenheid zal creëren  en beter kan inspelen op de schommelende vraag", besluit Fawaz Al Bitar.

Notes: 1) Greenpeace pleit voor een jaarlijkse steun van 110 miljard euro tegen 2020. Deze som zou als volgt verdeeld worden:- 40 miljard euro per jaar om ontwikkelingslanden te oriënteren naar een duurzame energietoekomst gebaseerd op energie-efficiëntie en hernieuwbare energie;- 30 miljard euro per jaar om ontwikkelingslanden te ondersteunen in het tegengaan van ontbossing ten gunste van het klimaat (meer informatie op http://www.greenpeace.org/forestsforclimate);- 40 miljard euro om de meest kwetsbare ontwikkelingslanden te helpen aanpassen aan de gevolgen van de klimaatverandering

Onderwerpen