Veldproef GGO-mais: ministers negeren ongerustheid van bevolking en experten

Persbericht - 11 april, 2012
In een collegiale beslissing geven landbouwminister Sabine Laruelle (MR), minister van volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) en staatssecretaris voor landbouw Melchior Wathelet (CdH) toestemming voor een veldproef met mais gedurende drie jaar. Een beslissing die tegen het gezond verstand ingaat en de gegronde ongerustheid van de bevolking en de experten in de wind slaat. De toelating is onbegrijpelijk en onaanvaardbaar voor de coalitie van 16 organisaties. Deze coalitie had aan de ministers alle argumenten bezorgd die aantonen, dat de toelating van de veldproef onverantwoord is, en vraagt nu dat de ministers hierover tekst en uitleg geven.

"Waarom handelen de ministers niet in het belang van de bevolking van dit land? Waarom helpen zij mee aan de gedwongen introductie van GGO’s in België, tegen het gezond en het wetenschappelijk verstand in, terwijl in tal van andere Europese lidstaten de regeringen op dit vlak het voorzorgsbeginsel hanteren? Frankrijk heeft zopas nog opnieuw een verbod uitgevaardigd tegen de GGO-mais MON810 omwille van de negatieve effecten op insecten. Hoe denken onze Belgische ministers de mogelijke negatieve effecten van de veldproef te beheersen?"

Dat is het standpunt van 16 organisaties van die actief zijn op het vlak van landbouw, leefmilieu en Noord-Zuid-ontwikkeling.

Op basis van een dossier dat heel wat wetenschappelijke hiaten vertoonde, vroeg het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) de toestemming om een drie jaar durende veldproef aan te leggen met genetisch gemanipuleerde maïs.

In een enquête eind vorig jaar bij duizend Belgen kwam naar voren dat onze bevolking zo een veldproef niet zou willen toestaan. Het onderzoek voerde ook wetenschappelijke argumenten aan tegen zo een experiment. Op tal van vragen heeft de VIB namelijk niet afdoende geantwoord. Op 16 maart heeft de Bioveiligheidsraad, die in het verleden vaak gunstig advies gaf voor GGO’s, trouwnes zelf ernstig voorbehoud gemaakt. De Bioveiligheidsraad maakte kanttekeningen bij  de ernst van het wetenschappelijke dossier en  het wetenschappelijk en landbouwkundig belang van de veldproef met GGO-mais.

Vandaag blijven heel wat vragen onbeantwoord. Wat met de evaluatie van de gevolgen voor de volksgezondheid bijvoorbeeld?  Zo wordt het zeer schadelijke pesticide glyfosinaat in grote hoeveelheden gebruikt. Een evaluatie van het aanwenden van dergelijke stoffen is voor de Europese procedures nochtans van groot belang.

Ook vragen over de lange-termijneffecten op de fauna en flora, en op de landbouw, blijven onbeantwoord. De juridische onduidelijkheden en de economische gevolgen bij besmetting met GGO’s zijn nochtans niet min. Denken we maar aan de besmetting van honing als gevolg van een andere veldproef met GGO-mais in Duitsland,  Daarover werd vorig jaar een rechtszaak ingeleid voor het Europees. Waarom dan een nieuwe veldproef toestaan, die zelfs volgens het advies van de Bioveiligheidsraad, geen werkelijke waarde heeft op wetenschappelijk en landbouwkundig vlak ?

De organisaties die dit persbericht onderschrijven:
BioForum Vlaanderen
BioForum Wallonie
Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
Climaxi
Frères des hommes
Friends of the Earth Vlaanderen
Greenpeace België
JNM-Jeugdbond voor Natuur en Milieu
Landwijzer
Les Amis de la Terre-Belgique
MAP - Mouvement d’Action Paysanne
Nature & Progrès Belgique
Oxfam-en-Belgique
Velt
Vredeseilanden
Wervel

Onderwerpen