Vlaanderen zonder klimaatambitie

Schrijf een reactie
Persbericht - 1 februari, 2013
Bond Beter Leefmilieu, Greenpeace en WWF zijn ontgoocheld over het nieuwe Vlaamse klimaatbeleidsplan (VKP 2013-2020). “Dit plan schiet zwaar tekort. Vlaanderen zal met dit plan tegen 2020 slechts 5% minder broeikasgassen uitstoten, terwijl Europa 15% reducties vraagt. Waarom slaagt Vlaanderen slechts in een fractie van wat Denemarken of Duitsland kunnen? Het is al helemaal onverklaarbaar waarom deze regering in tijden van crisis het klimaatbeleid niet actief aangrijpt om jobs en welvaart te creëren. Dit plan mist sense of urgency en politiek leiderschap”, zegt Mathias Bienstman van Bond Beter Leefmilieu.

Het derde VKP bestaat uit twee afzonderlijke luiken: het Vlaams Mitigatieplan (VMP) en het Vlaams Adaptatieplan (VAP). Het mitigatieplan heeft tot doel om de uitstoot van broeikasgassen in Vlaanderen tussen 2013 en 2020 te reduceren om de klimaatopwarming tegen te gaan. Europa vraagt aan ons land om de emissies in de sectoren buiten de emissiehandel met minstens 15% terug te brengen in vergelijking met 2005.

Het mitigatieplan bevat onvoldoende maatregelen om de uitstoot door broeikasgassen in Vlaanderen tegen 2020 terug te dringen met 15%. De Vlaamse regering koos voor de verdere opbouw van de koolstofschuld, die ze jaarlijks zal moeten aflossen met de aankoop van uitstootrechten in het buitenland. Ze koos niet voor investeringen in klimaatmaatregelen in eigen land, die tot groene jobs en economische heropleving leiden.  

"Waar andere Europese landen als Duitsland en Denemarken het voortouw nemen en eigen verantwoordelijkheid opnemen, schuiven wij de echte ommekeer naar een koolstof-arme economie voor ons uit. Deze Vlaamse regering leeft vooralsnog op een andere planeet, waar extreme weersomstandigheden geen schering en inslag geworden zijn.Met de Vlaamse kust en Antwerpen die zo kwetsbaar zijn voor klimaatopwarming en overstromingen zouden we de eersten moeten zijn om structurele oplossingen te zoeken," zegt Jan Vandermosten van WWF.

Eén van de meest problematische sectoren blijft de sector transport. "Bevoegd Minister Hilde Crevits moet dringend werk maken van structurele maatregelen om de uitstoot van het verkeer naar beneden te brengen. Tegen 2020 zouden de emissies door dit plan slechts met een schamele 1,5% dalen. Het is wat gemorrel in de marge, maar niet de trendbreuk die we nodig hebben," zegt Joeri Thijs van Greenpeace.Binnen enkele weken neemt de Vlaamse regering een besluit in het dossier van de Brusselse ring. "Dat is een dossier waarin we het klimaatbeleid naar de praktijk moeten vertalen. Extra rijstroken en dus meer verkeer vallen simpelweg niet te rijmen met de klimaatuitdaging. Wij verwachten van de Vlaamse regering dat het plan om de Brusselse ring te verbreden wordt afgevoerd," concludeert Joeri Thijs.

Onderwerpen
Geen reacties Reageren

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.