Zeppelin bij Doel wijst op de risico's van kernenergie

Gebrekkige noodplanning is schuldig verzuim

Schrijf een reactie
Persbericht - 25 januari, 2013
Antwerpen, 25 januari 2013 – Greenpeace liet vandaag, op 2 kilometer van de kerncentrale van Doel, een 40 meter lange zeppelin opstijgen met als opschrift: “Kernenergie: nooit veilig!”. De actie vestigt de aandacht op het steeds aanwezige risico van nucleaire energie en het gebrek aan degelijke noodplannen voor wanneer er iets zou fout lopen in een reactor in België of aan de landsgrenzen.


Vorige week haalde de onzekerheid over de veiligheid van de Belgische reactoren opnieuw het  nieuws. Experts die maandenlang onderzoek deden naar de oorzaak en de aard van de scheurtjes in de reactorvaten van Doel 3 en Tihange 2, kwamen niet tot een eenduidig besluit. Daarom vroeg het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) bijkomend onderzoek alvorens het rapport aan de regering te overhandigen. “In het dichtbevolkte België zou nucleaire veiligheid absolute prioriteit moeten zijn. Wanneer experten na zes maanden intens onderzoek en inspecties er nog niet uit zijn of de reactoren wel veilig genoeg zijn om opnieuw op te starten, kan en mag de regering geen risico nemen”, zegt Eloi Glorieux van de nucleaire campagne van Greenpeace België.

Om de staat op te maken van de plannen die bestaan voor het geval er een ongeluk gebeurt in een nucleaire installatie in België of bij de landsgrenzen, vroeg Greenpeace de federale en provinciale noodplannen op. We analyseerden de documenten en noteerden een lijst bedenkingen en pijnpunten in dit dossier.

Een van de belangrijkste problemen is dat de noodplannings- en interventiezone van het federale plan zich beperkt tot een perimeter van amper 10 km rond de kerncentrale. “De stad Antwerpen ligt op iets meer dan 10 km van de kerncentrale. Toch voorziet het officiële rampenplan niets om de half miljoen inwoners van de stad te beschermen tegen de effecten van een kernramp”, zegt Glorieux.

Ook wat betreft de implementatie van een noodplan zijn er veel lacunes op het vlak van infrastructuur (te weinig capaciteit voor evacuatie, opvangplaatsen en transport als een crisissituatie zich voordoet) en voorbereiding (gebrek aan voorbereiding voor instellingen zoals ziekenhuizen, kinderdagverblijven, scholen,...).

Greenpeace eist dat zolang er kerncentrales in ons land en aan onze grenzen operationeel zijn, de regering investeert in een degelijk nucleair rampenplan, waarbij voorbereidingen getroffen worden om gans het grondgebied als een nucleaire noodplanningszone in te delen. Gezien de nabijheid van steden en bevolkingscentra vlakbij onze kerncentrales en de onbekwaamheid van de regering om de bevolking na een kernramp te beschermen, mogen geen risico's genomen worden en moeten reactoren met defecte reactorvaten definitief gesloten worden.

Geen reacties Reageren

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.