Autoreclame en CO2 - Hoe oprecht is de milieubezorgdheid van de autoconstructeurs?

Rapport - 14 januari, 2008
Autoconstructeurs voeren voornamelijk promotie voor auto’s die merkelijk meer CO2 uitstoten dan de uitstoot die sinds jaren is vooropgesteld door de Europese Unie. Zo blijkt uit een beknopte analyse van autoadvertenties die in de Belgische pers verschenen zijn. Daarnaast overstelpt de industrie de consument met 'groene' boodschappen die misleidend zijn. Een ambitieuze Europese regelgeving is meer dan ooit nodig wil men de impact van de auto op de klimaatverandering verminderen.

Download document

Num. pages: 13