[r]evolutie in het elektriciteitsnet van de Noordzeelanden

Rapport - 2 september, 2008
De stroomproductie van onderling verbonden offshore windmolenparken. Een visie op geïtegreerde offshore windenergie.Nederlandse inleiding tot de studie "A north sea electricity grid [r]evolution"

Rapport "A north sea electricity grid [r]evolution"

Download document

Executive summary: Het 3E-rapport "A North Sea Electricity Grid [R]evolution" in opdracht van Greenpeace levert een originele bijdrage aan het energiedebat. Het rapport toont aan hoe een uitbreiding van de productie van windenergie op zee er in de praktijk kan uitzien tegen 2020-2030. Hoewel wind een variabele energiebron is, geldt dit minder sterk voor een groot gebied als de Noordzee.

Num. pages: 6

Onderwerpen