Copyright

Pagina - 30 oktober, 2008
Greenpeace moedigt reproductie en verspreiding van alle info en originele documenten op www.greenpeace.org en www.greenpeace.be aan. Toch is het belangrijk om enkele basisregels te kennen.

Algemeen

Het materiaal op de website mag worden overgenomen voor persoonlijk en educatief gebruik. Als u screenshots wil gebruiken in een lesboek of een artikel wil overnemen in de nieuwsbrief van uw organisatie, hoeft u hiervoor geen toelating te vragen. Het volstaat dan het advies van onze juridische dienst te volgen:

Logo Greenpeace

De naam en het logo Greenpeace en Rainbow Warrior zijn internationaal geregistreerde handelsmerken van de Stichting Greenpeace Council. Deze twee merken mogen worden gebruikt voor verwijzingen en niet-commerciële doeleinden. Ze blijven het exclusieve eigendom van Greenpeace. Door ze te gebruiken, stemt u erin toe ze niet te registreren, ze te proberen te registreren of het eigendomsrecht ervan te betwisten.

Gebruik de merken niet op een manier die hun registratie ongeldig kan maken. Het recht om de handelsmerken te gebruiken is alleen toegelaten als Greenpeace dit kan doen zonder de geldigheid van hun eigendomsrecht in gevaar te brengen.
Als u het logo gebruikt, zet er dan "Copyright Stichting Greenpeace Council" bij in de credits of zichtbaar op de pagina.

Documenten

Het gebruik van Greenpeace documenten op deze website is uitdrukkelijk verboden in volgende gevallen:

  • verrijking van personen of ondernemingen zonder uitdrukkelijke toelating, zoals hieronder beschreven
  • partijpolitieke publiciteit of de suggestie dat Greenpeace een kandidaat voor een verkiezing steunt
  • elke suggestie dat Greenpeace een product of een beleid steunt zonder dat Greenpeace dit zelf uitdrukkelijk heeft geformuleerd
  • elke suggestie dat Greenpeace geweld of vernieling van goederen steunt
  • elk bedrog met de bedoeling om uzelf voor te stellen als afdeling, werknemer, vertegenwoordiger of officiële woordvoerder van Greenpeace

Als een document de vermelding "Copyright Greenpeace" bevat, dan mag het worden overgenomen voor persoonlijk of educatief gebruik, mits bronvermelding (Bron: Greenpeace) en vermelding van alle credits en copyrights op het oorspronkelijke document.

Beeldmateriaal

Alle beeldmateriaal met de vermelding "Copyright Greenpeace" op de website mag worden overgenomen voor persoonlijk of educatief gebruik. Enige voorwaarde is dat u ook de informatie over het copyright overneemt. De informatie over het copyright van een foto kan u vinden als u er op klikt om ze te vergroten. In sommige gevallen berust het copyright bij Greenpeace in het algemeen. Soms staat er ook de naam van de fotograaf bij. Gelieve telkens de volledige copyright-informatie over te nemen.
Voor elk ander gebruik (zoals het gebruik van foto's ter verrijking van een persoon of onderneming) moet toelating worden gevraagd aan de foto-videotheek van Greenpeace International of Greenpeace België (adressen zie hieronder). Het commercieel gebruik van beeldmateriaal van Greenpeace International zonder toelating betekent een inbreuk op het copyright en op de auteursrechten.

Beeldmateriaal dat via deze website verspreid wordt ter reproductie door de pers (qua afmeting ongeveer 8 megabytes), moet binnen de veertien dagen worden gebruikt. Het opslaan en archiveren van deze beelden is uitdrukkelijk verboden. Voor gebruik na deze veertien dagen, gelieve Greenpeace te contacteren op volgende adressen:

Greenpeace Photo and Video Library
Greenpeace International BV
Keizersgracht 176
1016 DW Amsterdam
Nederland
T +31-(0)20-523.62.75
F +31-(0)20-523.62.00

Pers-, foto- en videodienst
Greenpeace België
Haachtsesteenweg 159
B-1030 Brussel
T +32-(0)2-274.02.00
F +32-(0)2-274.02.30