5 resultaten gevonden
 

Oplossingen

Pagina | 14 oktober, 2008 om 16:54

Oplossingen

Pagina | 15 april, 2010 om 15:00

Om de zware klimaatimpact van de transportsector aan te pakken, zijn op alle niveau's maatregelen nodig. Politici rekenen te veel op nieuwe technologieën.

Het voorzorgsprincipe

Pagina | 19 april, 2010 om 19:21

Op grond van het voorzorgsprincipe kan de overheid maatregelen nemen om de bevolking te beschermen tegen de gevaren van ggo's, zelfs als over die gevaren onzekerheid en discussie bestaat in wetenschappelijke kringen. De teelt van ggo’s tegengaan...

Duurzame landbouw

Pagina | 19 april, 2010 om 20:04

Ggo's vormen geen oplossing voor het probleem van de honger in de wereld. Alleen een duurzame, mens- en milieuvriendelijke landbouw zal de toenemende wereldbevolking kunnen voeden zonder schadelijke gevolgen voor het leefmilieu.

Oplossingen

Pagina | 1 april, 2010 om 16:47

Om de ontbossing voor het aanleggen van palmolieplantages stop te zetten is een moet een moratorium ingesteld worden. Ook bedrijven moeten hun verantwoordelijkheid nemen geen palmolie afnemen die gelinkt is met ontbossing.

1 - 5 van 5 resultaten.