9 resultaten gevonden
 

De grens tussen soorten wordt overschreden

Pagina | 19 april, 2010 om 12:11

Een ggo is een genetisch gemanipuleerd organisme. De genetische manipulatie laat toe om genen van een soort over te brengen op een andere, met de bedoeling om die soort nieuwe eigenschappen te geven.

Problemen

Pagina | 15 april, 2010 om 14:48

De auto en het milieu: ze zijn moeilijk met elkaar te verzoenen. Het autoverkeer blijft wereldwijd toenemen en dat legt een hypotheek op heel wat andere inspanningen om de klimaatverandering aan te pakken.

Problemen

Pagina | 1 april, 2010 om 16:54

Indonesië bestaat uit ongeveer 17.500 eilanden en is één van de regio's met de grootste biodiversiteit ter wereld. Ongeveer 10 à 15 % van alle gekende planten-, zoogdier- en vogelsoorten komen hier voor. In Indonesië zijn ook heel wat...

Ggo's geen oplossing voor honger

Pagina | 19 april, 2010 om 14:02

Ten onrechte worden ggo's soms voorgesteld als de oplossing voor de honger in de wereld. Ggo’s bieden momenteel geen enkel voordeel voor de landen van het Zuiden, de consumenten en de meeste landbouwers. De ggo's die bestand zijn tegen droogte of...

De vrije keuze van de consument

Pagina | 19 april, 2010 om 14:20

Dankzij de Europese etiketteringsregels moet de aanwezigheid van ggo's in onze voeding op de verpakking worden vermeld. Zo kunnen consumenten kiezen tussen voeding met of zonder ggo's. Maar de etiketteringsregels zijn niet van toepassing op...

Risico's voor het milieu

Pagina | 19 april, 2010 om 13:41

Ggo's komen als dusdanig niet in de natuur voor. De interactie van deze nieuwe organismen met bestaande ecosystemen is dan ook uitermate onvoorspelbaar. De verspreiding van ggo's in het leefmilieu vormt een bedreiging voor de biodiversiteit. De...

Patenten op levende organismen

Pagina | 19 april, 2010 om 14:11

Patenten op levende organismen bieden bedrijven als Monsanto de mogelijkheid om macht uit te oefenen, de onafhankelijkheid van landbouwers in te perken en een verregaande greep te krijgen op de voedselketen.

Ggo's in diervoeder

Pagina | 19 april, 2010 om 19:14

De etiketteringsregels voor ggo's vertonen een groot gebrek dat rechtstreekse gevolgen heeft voor de wereldwijde teelt van ggo’s. Producten zoals melk, vlees en kaas, afkomstig van dieren die ggo’s te eten kregen, moeten immers niet geëtiketteerd...

Ggo's in voeding

Pagina | 19 april, 2010 om 14:29

Dankzij een indrukwekkende mobilisatie van consumenten en milieugroeperingen heeft Europa sinds 2004 verregaande etiketteringsregels inzake ggo's. Vandaag zijn er vrijwel geen producten meer in de rekken te vinden die ggo’s bevatten of er van...

1 - 9 van 9 resultaten.