Wat doet Greenpeace?

Pagina - 15 december, 2011
We doen er alles aan om het klimaatprobleem en de problemen met de uitstoot van broeikasgassen onder de aandacht te brengen. Daarbij is het belangrijk om het bedrijfsleven en overheden ervan te overtuigen dat het slim inzetten van hernieuwbare energie de enige oplossing is.

Energie-efficiëntie

De beste manier om onze uitstoot van broeikasgassen terug te dringen, is energie verbruiken op de zuinigst mogelijke manier. Meer doen met minder. Minder elektriciteitsverbruik, minder verspilling, minder brandstoffen. Een uitgelezen voorbeeld zijn de klassieke gloeilampen, die slechts 5 % van hun energie gebruiken om licht te geven en de rest voornamelijk verspillen in de vorm van warmte.

In totaal laat energie-efficiëntie ons toe om onze uitstoot van broeikasgassen met de helft te verminderen. Vreemd genoeg heeft onze energiepolitiek hier amper oog voor. Greenpeace ijvert ervoor dat de Europese unie als bindende doelstelling vooropstelt om 20 procent van zijn energieverbruik te besparen tegen 2020.

Hernieuwbare energie

Het scenario van de Energy [R]evolution dat we verdedigen, gebeurt door de promotie van energie-efficiëntie maar ook door af te stappen van fossiele brandstoffen (zoals olie, steenkool en gas). Die moeten we vervangen door hernieuwbare energie. Vanuit ecologisch standpunt is dat onmisbaar, want het gaat om propere energie. Ook technisch is het haalbaar: we hebben de kennis, het is de financiering en de politieke wil die ontbreken. Het is economisch rendabel, zeker in deze tijden van crisis.

Europese integratie

Op het vlak van hernieuwbare energie moet België zich inpluggen op het elektriciteitsnet op de Noordzee voor offshore windenergie dat nu door Europa wordt voorbereid. In 2008 publiceerde Greenpeace een rapport over de voordelen van zo'n systeem. Door de grote windmolenparken op de Noordzee met elkaar te verbinden zou België op een erg betrouwbare manier elektriciteit uit windenergie kunnen halen. Maar voor zo'n project is er wel politieke wil nodig.

Om voldoende elektriciteit uit hernieuwbare bronnen te kunnen opwekken is er een geïntegreerd Europees beleid nodig. In een groot gebied als Europa waait het of schijnt de zon altijd wel ergens. Met een 'slim' en flexibel stroomnet kan men de elektriciteit vlot vervoeren van de plaatsen waar op dat moment wordt geproduceerd naar de plaatsen waar wordt geconsumeerd.

Onderwerpen