Carbon Capture and Storage

Pagina - 21 april, 2010
CO2-afvang en -opslag (Carbon Capture and Storage, ofwel CCS) bevindt zich nog in een proefstadium. De bedoeling is om de CO2 uitgestoten door de thermische centrales af te vangen en onder de grond of in de zee op te slaan. Concreet moet de CO2 uit de schoorstenen van de centrales afgevangen worden en moet men hiervan een geconcentreerde stroom maken om via pijpleidingen te vervoeren naar de opslagplaatsen (onder de grond of onder de zeebodem). Dit idee kan aantrekkelijk lijken, maar eigenlijk brengt dit project omwille van verschillende redenen heel wat gevaren met zich mee.

De CCS-technologie zal ten vroegste in 2030 op grote schaal beschikbaar zijn. Voor het klimaat is dat te laat.

Te verre toekomst

De CCS-technologie staat nog in kinderschoenen en zal ten vroegste in 2030 op grote schaal beschikbaar zijn. Dit is veel te laat voor het klimaat. Vanaf 2015 moet de uitstoot aan broeikasgassen reeds dalen. We kunnen ons niet veroorloven om twintig jaar te wachten.

Te energieverslindend

Koolstofdioxide afvangen en opslaan vergt een enorme hoeveelheid energie: 10 tot 40 % van de capaciteit van een elektriciteitscentrale. Om dit verlies te compenseren zouden nieuwe thermische centrales gebouwd moeten worden en zou er dus meer koolstofdioxide nodig zijn, wat neerkomt op meer CO2-uitstoot. CCS dringt de uitstoot dus niet terug, integendeel, het zorgt voor een verhoging.

Te duur

Aan deze verspilling hangt een prijskaartje vast en dit komt bovenop de enorme bedragen die geïnvesteerd worden in het onderzoek naar CCS en de installatiekosten. Het Amerikaans ministerie voor Energie berekende dat dit zou leiden een stijging van de elektriciteitsprijs van 21 tot 91%. Het zou verstandiger zijn om deze bedragen te stoppen in de ontwikkeling van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.

Te gevaarlijk

Een veilige opslag van CO2 valt onmogelijk te garanderen. Er bestaat altijd een risico op lekken, hoewel niemand dit vandaag de dag precies kan berekenen. Wat we wel weten is dat elk lek grote gevolgen heeft voor het milieu, het klimaat en de volksgezondheid. Ecosystemen zouden bedreigd worden. De oceanen zouden een stuk sneller verzuren.

CCS is een middel dat slechter blijkt te zijn dan de kwaal. Waarom investeren in een technologie die niet op tijd beschikbaar zal zijn, die te duur zal zijn en die bovendien mogelijk vervuilend zal zijn? Bij hernieuwbare energie en energie-efficiëntie vinden we deze nadelen niet terug. Ze maken namelijk deel uit van een ware energierevolutie die onontbeerlijk zal zijn als we kijken naar de huidige klimaatverandering. CCS, daarentegen, ondersteunt een voorbijgestreefd model: terug naar het steenkooltijdperk, uitstoot van broeikasgassen, gevaren voor het milieu.

Greenpeace is van mening dat CO2-afvang en -opslag geen oplossing is. Het is een optie waar we afstand moeten van doen.

Onderwerpen