Duurzame visvangst

Pagina - 8 april, 2010
Vis maakt deel uit van ons dagelijks menu, en is zo gemakkelijk beschikbaar dat we vergeten dat visvangst een activiteit is die enkel oogst. De rijkdom van de zee is niet oneindig. Vissen moeten de tijd krijgen om zich voort te planten en maritieme ecosystemen de tijd om zich weer te herstellen. Visvangst valt niet te rijmen met een industriële activiteit. Visvangst moet "duurzaam" zijn.

Vissen met een lijn is duurzamer omdat het selectief is, waarbij enkel grote vissen worden gevangen en kleine vissen nog de kans krijgen om te groeien.

Het principe

Duurzame visvangst beantwoordt aan onze noden zonder de capaciteit van toekomstige generaties in het gedrang te brengen.

Het is een visvangst die eeuwig kan doorgaan en die de capaciteit van de geviste soort niet bedreigt.

Bovendien heeft deze vangst geen schadelijke gevolgen voor andere dier- en plantsoorten (de mens inbegrepen), door die per ongeluk te doden, van hun voedsel te beroven of hun omgeving te beschadigen.

De voorwaarden

Om een duurzame visvangst te ontwikkelen, moet er eerst een eind komen aan bepaalde gebruiken.

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

  • de meest verwoestende vispraktijken afzweren (zoals drjifnetten en bodemsleepnetten)
  • de capaciteit van visvangst terugschroeven en het subsidiebeleid voor vissers herdenken
  • boten energiezuiniger maken, minder afhankelijk van chemische producten en afvalproductie
  • meer controles en sancties invoeren.

 
Tegelijk moeten we kiezen voor deugdzame technieken:

  • het voorzorgsprincipe toepassen bij elke gelegenheid: een soort die bedreigd lijkt moet bescherming krijgen
  • de kwetsbare leefwereld en soorten beschermen, door zeereservaten op te richten en een moratorium in te stellen op de tonijnvangst in de Middellandse Zee, vangst van bedreigde haaien en diepzeevissoorten
  • de oorsprong van vis in de winkel in kaart brengen
  • kiezen voor een visvangst die sociaal en economisch evenwichtig en verantwoordelijk is


De politieke besluitvormers moeten kiezen voor deze duurzame visvangst, niet alleen in ons land maar ook op Europees niveau.

De beste manier om de vissector in Europa te steunen is een heroriëntering naar duurzame visvangst.

Onderwerpen