Overbevissing en piraatvisserij

Pagina - 8 april, 2010
Vandaag is 80 % van de visbestanden bijna volledig ontgonnen, overbevist of in verval. Voor tonijn, kabeljauw, zwaardvis en haai lopen de cijfers zelfs op tot 90 %. Er zijn er te veel boten en er wordt te veel vis gevangen. Aan het huidige tempo zullen de oceanen leeg zijn vanaf 2048.

Er zijn er te veel boten en er wordt te veel vis gevangen, aan het huidige tempo zullen de oceanen leeg zijn vanaf 2048.

Het is bekend dat overbevissing en piraatvisserij verantwoordelijk zijn voor deze slachting. Alleen ontbreekt het aan de wil om hier tegen op te treden.

Overbevissing

Dat wil zeggen dat er te veel wordt gevist in vergelijking met de visbestanden, waardoor de mogelijkheid voor de vissen om zich voort te planten in het gedrang komt. Het bekendste voorbeeld is de blauwvintonijn in de Middellandse Zee, die met uitsterven is bedreigd. Een ander voorbeeld vormt de kabeljauw uit de Newfoundbank, waarvan de bestanden sinds 1992 verdwenen zijn.

In tegenstelling tot wat je zou denken, is overbevissing een volledig legale activiteit. De internationale organen die de visvangst beheren staan deze activiteit toe.

Ze komt de visindustrie ten goede, met haar buitenproportionele middelen die de zeebodems uitputten. Gisteren in de wateren van het noorden, vandaag in die van het zuiden. Overbevissing bedreigt zo de ambachtelijke visvangst in ontwikkelingslanden. Ze berooft deze landen van kostbare grondstoffen inzake voeding en inkomsten. Dat is vooral het geval voor West-Afrika (bijvoorbeeld Senegal). Zoals vaak vallen milieukwesties samen met die van economische ontwikkeling en voedselveiligheid.

Piraatvisserij

Het gaat om diefstal. Vissen zonder daartoe het recht te hebben: met verboden vistechnieken (zoals drijfnetten), door in beschermde gebieden te vissen, in niet toegelaten zones of buiten de wettelijk voorziene periode. Piraatvissers overschrijden ook de toegelaten quota's of vissen zonder vergunning.

Eén vis op de vier wereldwijd wordt illegaal gevist. Natuurlijk voegt de piraatvisserij ook toe aan het probleem van de overbevissing. Het verschil is dat ze verboden is, terwijl overbevissing toegestaan is door de regeringen en internationale instanties.

Oplossingen

De overbevissing en de piraatvisserij hebben geen toekomst. Ze vernietigen datgene waarvan ze leven.

Er moet dus:

  • een netwerk van zeereservaten komen dat 40 % van de oceanen beslaat
  • efficiënt worden gestreden tegen de illegale visvangst (door de controles op te voeren)
  • opnieuw worden nagedacht over onze visconsumptie.

Door hun subsidiebeleid, hun keuzes op nationaal en internationaal niveau (vooral in het kader van het Europese gedeelde beleid voor visvangst) hebben regeringen de middelen om te reageren. Ze hebben die picht. Overbevissing en piraatvisserij bedreigen de toekomst van onze zeeën en onze vissers.

Onderwerpen