Wat doet Greenpeace?

Pagina - 1 april, 2010
Greenpeace heeft een duidelijke oplossing voor de problemen met onze oceanen: de oprichting van zeereservaten. Daarnaast promoten we duurzame visvangst om de rijkdom van de zee beschermen. Maar ook supermarkten en consumenten bewuster maken is belangrijk.

Voor zeereservaten

We ijveren voor de oprichting van een werelwijd netwerk van zeereservaten, dat 40 % van onze oceanen zou beslaan. De bedoeling is de maritieme ecosystemen te behouden. Dat houdt in: geen visvangst, geen mijnbouw en afval verwijderen. Geen enkele ontginning, geen enkele aantasting zou dan mogelijk zijn. Het gaat om voortplantingsgebieden van vissen, kwetsbare leefgebieden (koraalriffen, onderwaterbergen) en zones waar zeldzame soorten leven en/of die overbevist zijn (voor tonijn of walvissen bijvoorbeeld). Aan Nieuw-Zeeland, de Azoren en Corsica bestaan zulke reservaten reeds. Na enkele jaren werd duidelijk dat ze heilzaam werken. Deze reservaten zijn een goed instrument om de rijkdom van zee te beheren.

Voor duurzame visvangst

Voor 60 % van de zeeën en oceanen die dan geen zeereservaat is, dringen we aan op een duurzame visvangst. Die beantwoordt aan onze noden zonder de capaciteit van toekomstige generaties in gevaar te brengen. Ze heeft geen negatieve gevolgen voor andere dier- en plantensoorten, die per ongeluk gedood of vernietigd worden, van het voedsel worden beroofd of waarvan het milieu wordt beschadigd. 

Een duurzame visvangst houdt in dat men de capaciteit van de vangst vermindert, afstapt van de meest verwoestende technieken (zoals drijfnetten of bodemsleepnetten), en de herkomst van de vis volledig kan controleren. Duurzame visvangst is de beste manier om in één klap de rijkdom van de zee te behouden en de toekomst van vissers veilig te stellen.

Supermarkt en consument

Wij willen ingrijpen op het geheel van de keten door supemarkten en consumenten voor hun verantwoordelijkheid te plaatsten. Het is werk van lange adem, maar met onze rode lijst van bedreigde vissoorten is de eerste horde genomen.

Actie op het terrein

Greenpeace bezit een buitengewone vloot: de Rainbow Warrior, de Esperanza, de Arctic Sunrise. Deze schepen stellen ons in staat onze wetenschappelijke expertise te ontwikkelen, bijvoorbeeld op de Noordpool of de Middellandse Zee. Onze vloot is het beste middel om de vismethoden te onderzoeken en bepaalde excessen aan te klagen, vooral in West-Afrika. Hierdoor willen we ons op geweldloze manier inzetten voor de bescherming van de walvissen of strijden tegen de overbevissing. De actie op zee is een van onze historische kenmerken. Een groot deel van onze kracht gaat daarvan uit. We zijn in alle oceanen en zeeën aanwezig.

Onderwerpen