Oplossingen

Pagina - 2 januari, 2012
De enige propere, betrouwbare alternatieven voor olie als fossiele brandstof zijn hernieuwbare energiebronnen en de transitie naar een minder energieverslindende levenswijze. Voor transport betekent dat concreet groener en veel minder auto- en vrachtverkeer. Olieboringen in het noordpoolgebied zijn een riskante onderneming. Waarom zoveel risico's nemen als we weten dat we niet meer dan 60 procent van de bekende voorraden mogen ontginnen om te verhinderen dat het klimaat onomkeerbaar ontspoort? Als we uitgaan van de hypothese dat een vat olie na raffinage en verbranding 300 kg CO2 in de atmosfeer brengt, kunnen de ontginbare offshore voorraden in het noordpoolgebied verantwoordelijk zijn voor 27 miljard ton CO2 – een hoeveelheid die te vergelijken valt met wat alle landen samen jaarlijks uitstoten. Vandaag staan we op een kruispunt. Er moeten beslissingen worden genomen over de manier waarop we energie zullen produceren en gebruiken in de komende decennia. Daarom mogen beleid en industrie niet langer dralen om deze fossiele brandstoffen volledig uit te faseren. Vooral in de olieverslindende transportsector is dat geen eenvoudige opgave.

Groener transport

Concreet moeten we versneld evolueren naar groener en veel minder auto- en vrachtverkeer. Elektrische auto's zijn deel van de oplossing, maar op korte termijn is het belangrijk om conventionele wagens nog veel energiezuiniger te maken. Dit kan met behulp van technologie maar ook door auto's te downsizen: auto's bouwen op maat van dagdagelijks gebruik en dus zonder buitensporige paardenkracht, topsnelheden en gewicht.

Strengere Europese normen op het vlak van brandstofverbruik en uitstoot spelen hierbij een zeer belangrijke rol. De auto-industrie heeft in het verleden voorspeld dat ambitieuzere normen voor bijvoorbeeld CO2-uitstoot de prijs van auto's gevoelig zou opdrijven. Maar in de praktijk blijkt dat nieuwe auto's op de Europese markt minder verbruiken, minder uitstoten en zelfs minder kosten dan voorheen. De lat mag in de toekomst gerust wat hoger.

Hier valt een belangrijke kanttekening bij te maken: de milieuwinst van deze maatregelen gaat verloren als we niet gelijktijdig het aantal auto's en vrachtwagens op onze wegen stelselmatig doen dalen. Dit betekent kiezen voor een duurzame mobiliteit. In België staat het debat over de Brusselse ring symbool voor de keuzes die we op dat vlak moeten maken.

Energy [R]evolution

Meer algemeen moeten we op termijn volledig afstappen van fossiele brandstoffen. Is dat mogelijk voor Europa in de komende decennia? Die denkoefening heeft Greenpeace samen met de European Renewable Energy Council (EREC) gemaakt in hun rapport Energy [R]evolution. Wat blijkt? Over 40 jaar kan de Europese energiebehoefte nagenoeg volledig ingevuld worden met hernieuwbare energie.

Dat vergt natuurlijk investeringen, maar de return is enorm: forse besparingen op snel stijgende brandstoffacturen, nieuwe banen en veel minder CO2-uitstoot. De technologie om de Energy [R]evolution in de praktijk te brengen, bestaat. Het is enkel een kwestie van politieke wil, waarbij Europa het pad moet effenen.

Onderwerpen