Problemen

Pagina - 12 december, 2011
Aardolie dient als grondstof voor ontelbare producten die we dagelijks gebruiken zoals plastic, medicijnen en kledij. Toch is transport dé motor achter de groeiende vraag naar olie. In Europa wordt bijna twee derde van de olie gebruikt als brandstof voor transport. Nagenoeg elk transport en alle verkeer is vandaag afhankelijk van brandstoffen op basis van aardolie.

Verder, dieper, schadelijker

Omdat de 'makkelijk' te bereiken olie steeds schaarser wordt, wordt de olieontginning steeds schadelijker. Door de almaar stijgende vraag naar almaar schaarsere aardolie gaan oliemaatschappijen steeds verder om aan de vraag te voldoen. Dat maakt dure boringen op de zeebodem steeds rendabeler, net als het enorm schadelijke en energie-intensieve proces om olie uit teerzanden te winnen. Oliemaatschappijen als Shell en Cairn Energy hebben de rush op de olie onder het quasi ongerepte noordpoolgebied al ingezet.

Ook de controversiële keuze voor gebruik en productie van biobrandstoffenvalt te verklaren door onze afhankelijkheid van olie en het schaarser worden ervan.

Escalatie

Het is evident dat dit leidt tot een escalatie van de milieu- en sociale problemen die sowieso gepaard gaan met de olieontginning. Olie op steeds ontoegankelijkere plaatsen exploiteren zorgt voor een nog hogere milieukost en klimaatfactuur. Bovendien worden de genomen risico's steeds groter. De olieramp met een boorput van BP in de Golf van Mexico – door waarnemers beschouwd als de grootste milieucatastrofe in de recente geschiedenis – toont waartoe dit kan leiden: massale en onherstelbare schade aan ons leefmilieu. De praktijken van Shell in Nigeria illustreren ook de sociale wantoestanden die exploitatie van olie vaak met zich meebrengt. Onze groeiende honger naar en afhankelijkheid van olie is dus rampzalig voor het klimaat, voor het milieu en voor de sociale rechtvaardigheid.

Onderwerpen