Oplossingen

Pagina - 15 april, 2010
Om de zware klimaatimpact van de transportsector aan te pakken, zijn op alle niveau's maatregelen nodig. Politici rekenen te veel op nieuwe technologieën.

Geen mirakeloplossingen

Het rijden op biobrandstof was zo een mirakeloplossing die ervoor zou zorgen dat we opnieuw zorgeloos met onze auto konden verder rijden zonder het milieu te belasten. We zouden zelfs op biobrandstof kunnen vliegen! Intussen blijkt dat helemaal niet te kloppen. Nu kijkt iedereen in de richting van de elektrische auto. En hoewel die – op voorwaarde dat hij op hernieuwbare stroom kan rijden en gekoppeld wordt aan een smart grid – veel meer potentieel biedt dan het rijden op biobrandstoffen, mogen we ook hier geen wonderen verwachten.

Op heden zijn er twee tendensen die de milieuwinst van nieuwe technologieën neutraliseren: we rijden steeds meer kilometers met meer auto's die bovendien steeds zwaarder, sneller en krachtiger worden. Dé prioriteit in de transportsector ligt in het verminderen van het verkeer. En de wagens die toch nog rijden moeten energiezuinige auto's zijn.

Minder autorijden

We moeten met z'n allen minder met de auto rijden. De auto kan alleen nog een rol spelen in een duurzame toekomst als we er verstandig mee omgaan. Hoe zuinig en efficiënt auto's in de toekomst ook worden, de winst voor het klimaat zal teniet gedaan worden als het aantal auto's en het aantal gereden kilometers blijven stijgen.

Ons land staat de komende jaren voor cruciale keuzes op vlak van mobiliteit. Er moet meer aandacht (en geld) gaan naar de fiets en het openbaar vervoer. De fiscale voordelen van bedrijfswagens moeten worden afgebouwd. Grote investeringen moeten naar infrastructuur voor de zachte weggebruiker en het openbaar vervoer gaan en niet naar meer en bredere wegen. Het tijdperk waarin de auto centraal stond, is voorbij.

Zuinige, lichte wagens

Daarnaast moeten auto's ook afslanken. De huidige trend van alsmaar zwaardere, snellere en krachtigere auto's is niet langer houdbaar. De auto van morgen is een zuinige, lichte wagen zonder die overdaad aan gewicht en paardenkracht die auto's zo energieverslindend maken. De technologie bestaat, de auto-industrie moet ze gewoon gebruiken.

Als de autobouwers kiezen voor minder grote, zware en krachtige auto's, zal de impact van het autoverkeer op het klimaat fors krimpen. Daarvoor zijn uiteraard strikte Europese regels nodig inzake de CO2-uitstoot, die ook normen opleggen voor het gewicht, het vermogen en de topsnelheid. De huidige regelgeving die vanaf 2012 in werking treedt, is veel te laks en moet herzien en verbeterd worden.

Bovendien moeten we ook de sterke groei van het vrachtverkeer en het vliegverkeer inperken, zoniet zal die al de uitstoot die het autoverkeer moet verminderen teniet doen.

Onderwerpen