Problemen

Pagina - 15 april, 2010
De auto en het milieu: ze zijn moeilijk met elkaar te verzoenen. Het autoverkeer blijft wereldwijd toenemen en dat legt een hypotheek op heel wat andere inspanningen om de klimaatverandering aan te pakken.

Er komen steeds meer auto's bij, waardoor onze wegen verzadigd raken.

Dichtste wegennetwerk

In Europa zorgen personenwagens alleen al voor 14 % van de totale CO2-uitstoot en dat aandeel dreigt alleen maar groter te worden. Er komen meer en meer wagens in het verkeer en we leggen met z'n allen ook steeds meer kilometers af. In België hebben we ondertussen het dichtste wegennetwerk van heel Europa (enkel dwergstaat Malta doet nog beter). Toch zetten onze overheden nog steeds in op nog meer wegen of bijkomende rijstroken. Het mobiliteitsbeleid in ons land blijft te veel op koning auto gericht. Ook het toenemende vrachtverkeer en vliegverkeer zorgen voor alsmaar meer broeikasgassen.

Zwaarder, sneller, krachtiger

De Europese Unie gaat voorlopig vooral voor het energiezuiniger en dus klimaatvriendelijker maken van auto's. Maar onder druk van de autolobby worden de pogingen van Europa om ambitieuze normen op te leggen voor de CO2-uitstoot van auto's telkens weer onderuit gehaald. Zo werden de bindende regels die de EU eind 2008 aan de autoconstructeurs oplegde ook afgezwakt. Deze regels zijn uiteraard beter dan niets. Maar op korte termijn bestendigen ze slechts de huidige evolutie waarin auto's maar met mondjesmaat zuiniger worden. Terwijl auto's tegelijkertijd zwaarder, groter, sneller en krachtiger worden en dus meer energie verbruiken.

Tot op heden gaat de milieuwinst van nieuwe technologieën verloren door deze twee tendensen: we rijden almaar meer kilometers met meer auto's die steeds zwaarder, sneller en krachtiger worden.

Onderwerpen