Bedrijfswagens

Pagina - 30 november, 2010

Ondernemingen in dit land stellen hun werknemers iets meer dan een miljoen bedrijfswagens ter beschikking. Eén auto op de vijf op onze wegen is ingeschreven op naam van een (leasing)bedrijf. Een derde van die bedrijfswagens is eigenlijk een deel van de bezoldiging. Dat is drie à vier keer zoveel als in de rest van Europa, waar bedrijfswagens vooral een zaak zijn van verkopers en technici, voor wie het in de eerste plaats een werkinstrument is. Niet zelden hoort bij die bezoldiging ook een tankkaart waarmee in de vrije tijd getankt kan worden. Ook al zijn er inspanningen geleverd om het bedrijfswagenpark te vergroenen, dit fiscale systeem zorgt er voor dat in België heel wat "te vermijden" kilometers worden afgelegd met een bedrijfswagen.

Deze “te vermijden” kilometers worden uiteraard mee gesponsord door de belastingbetaler. Uit een recente studie van de Europese Commissie blijkt dat België de koploper is in indirecte subsidies aan bedrijfswagens. Deze subsidies liepen in 2008 op tot maar liefst 1,2% van het Belgische BNP, wat overeenkomt met maar liefst 4,1 miljard €. Daarmee staat België aan de "top". Dat België een paradijs is voor bedrijfswagens is dus wel duidelijk.

Tegelijk staat het verkeer steeds vaker stil, slibben wegen dicht en plannen regionale overheden met ons belastingsgeld te investeren in erg dure bijkomende weginfrastructuur in een regio met al het meest dichte wegennetwerk ter wereld. Meest opvallend zijn de verbredingsplannen die zowel voor de Brusselse als ook voor de Antwerpse ring op tafel liggen. De verbreding van de Brusselse ring zou naar verluidt minimum 1 miljard euro moeten kosten. Terwijl voorbeelden uit het buitenland tonen dat bijkomende weginfrastructuur na een aantal jaren al zo goed als opnieuw verzadigd raakt dankzij het nieuwe verkeer dat wordt aangezogen. Bedrijfswagens maken tijdens de ochtendspits ongeveer 50% uit van het verkeer op de Brusselse ring. Dit illustreert de potentieële positieve impact van de afbouw van de fiscale voordelen voor bedrijfswagens op de congestie.

Bovendien staan we ook voor een enorme uitdaging om klimaatchaos te voorkomen. De algemeen aanvaarde grens van 2° globale opwarming – het IPCC geeft nu zelfs aan dat die moet herzien worden naar 1,6° - zal absoluut niet worden behaald met het huidige beleid en de huidige reductiedoelstellingen. De transportsector blijft bovendien hét probleemkind in het klimaatbeleid, aangezien de almaar stijgende emissies van verkeer steeds meer de inspanningen van andere sectoren neutraliseert. Experts zijn het eens dat prioriteit nummer 1 in de vergroening van de transportsector bestaat uit het terugdringen van het volume van het verkeer.

Onderwerpen