Brusselse ring

Pagina - 16 april, 2010
Het mobiliteitsdossier van de ring rond Brussel is erg symbolisch. Niet enkel omwille van de centrale ligging van dit belangrijke verkeersknooppunt, maar ook omdat het de problemen en de keuzes op vlak van mobiliteit waar we in heel België voor staan erg treffend illustreert.

De Vlaamse regering lanceerde in 2008 een plan om het noordelijke gedeelte van de ring rond Brussel (tussen Groot-Bijgaarden en Sint-Stevens-Woluwe) te verbreden. Ze nam toen eerst de zone Zaventem in het vizier. Deze plannen passen in het kader van de bredere ambitie om van Vlaanderen nog meer de logistieke draaischijf van Europa te maken.

Het uitgangspunt van de Vlaamse regering is de toenemende opstopping in de luchthavenregio en op de Brusselse ring aan te pakken door een “optimalisatie”. Zo verkoopt ze de plannen om meer rijstroken aan te leggen. Deze verbreding strookt volgens de overheid met het idee om “doorgaand en lokaal verkeer beter te scheiden”, want volgens haar zijn de weefbewegingen van beide verkeersstromen het grote probleem op de R0. Greenpeace ontkent dit probleem niet, maar stelt dat er betere alternatieven voor extra rijstroken bestaan, bijvoorbeeld de op- en afritten anders organiseren en dynamische verkeerssignalisatie.

Onze overheid lijkt echter te negeren dat het grootste probleem op de Brusselse Ring simpelweg het teveel aan verkeer is. Het uitgangspunt van alle plannen om de verkeersproblemen aan te pakken moet dan ook zijn om het autoverkeer te verminderen. Het aanleggen van extra rijstroken zorgt net voor het omgekeerde effect, want bijkomende weginfrastructuur trekt nieuw verkeer aan en zorgt op termijn alleen maar voor meer verkeer en files. Terwijl we in de strijd tegen de klimaatverandering het autoverkeer absoluut moeten doen dalen, gezien de problematische rol van het verkeer in het hele klimaatverhaal.

Greenpeace pleit samen met het platform Modal Shift voor duurzame oplossingen voor de fileproblemen. Maatregelen als een slimme kilometerheffing en een andere fiscaliteit voor bedrijfswagens, een kwalitatief en beter uitgebouwd openbaar vervoer en een goede fietsinfrastructuur kunnen al zorgen voor heel wat minder verkeer op de Ring. Bovendien kunnen bijvoorbeeld ook een dynamische verkeerssignalisatie en een lagere snelheid op de ring het fileleed verzachten.

Onderwerpen