Onze olieverslaving

Schrijf een reactie
Pagina - 3 juni, 2010
Dat de uitstoot in de transportsector zo moeilijk terug te dringen valt, hangt nauw samen met onze sterke afhankelijkheid van olie. Aardolie dient als grondstof voor ontelbare producten die we dagelijks gebruiken zoals plastic, medicijnen en kledij. Toch is transport dé motor achter de groeiende vraag naar olie. In Europa wordt bijna twee derde van de olie gebruikt als brandstof voor transport. Nagenoeg elk transport en alle verkeer is vandaag afhankelijk van brandstoffen op basis van aardolie.

Onze groeiende honger naar olie is een ramp voor het klimaat, het milieu en de sociale rechtvaardigheid.

Verder, dieper, schadelijker

Omdat de bevoorrading van brandstoffen niet in het gedrang mag komen, wordt de olieontginning steeds schadelijker. Door de almaar stijgende vraag naar almaar schaarsere aardolie gaan oliemaatschappijen steeds verder om aan de vraag te voldoen. Dat maakt dure boringen op de zeebodem steeds rendabeler, net als het enorm schadelijke en energie-intensieve proces om olie uit teerzanden te winnen. Rendabel omdat de vraag stilaan het aanbod overstijgt. Want de zogenaamde peak oil – het moment waarop de wereldolieproductie haar hoogtepunt bereikt, waarna olie alleen nog maar schaarser zal worden – ligt volgens sommige waarnemers al achter ons. Ook de controversiële keuze voor gebruik en productie van biobrandstoffen valt te verklaren door onze afhankelijkheid van olie en het schaarser worden ervan.

Escalatie

Het is evident dat dit leidt tot een escalatie van de milieu- en sociale problemen die sowieso gepaard gaan met de olieontginning. Olie op steeds ontoegankelijkere plaatsen exploiteren zorgt voor een nog hogere milieukost en klimaatfactuur. Bovendien worden de genomen risico's steeds groter. De olieramp met een boorput van BP in de Golf van Mexico – door waarnemers beschouwd als de grootste milieucatastrofe in de recente geschiedenis – toont waartoe dit kan leiden: massale en onherstelbare schade aan ons leefmilieu. De praktijken van Shell in Nigeria illustreren ook de sociale wantoestanden die exploitatie van olie vaak met zich meebrengt.

“Deze vuile olie is het gevolg van onze verslaving aan brandstof en de manier waarop we die verspillen, voornamelijk in de transportsector. Ze moeten vier ton aarde uit het landschap halen voor een vat olie. Dat is gewoon geschift. Maar zoals je weet, junkies vinden zelfs aders in hun tenen”, zei Al Gore in 2006 over de ontginning van de Canadese teerzanden in het magazine Rolling Stone.

Oplossing is simpel

Onze groeiende honger naar en afhankelijkheid van olie is dus rampzalig voor het klimaat, voor het milieu en voor de sociale rechtvaardigheid. De enige propere, betrouwbare oplossingen zijn hernieuwbare energiebronnen en de transitie naar een minder energieverslindende levenswijze. Voor transport betekent dat groener en veel minder auto- en vrachtverkeer.

Onderwerpen
Geen reacties Reageren

Schrijf een reactie 

Je moet aangemeld zijn om een reactie te publiceren.