Transport en klimaat

Enkele cijfers

Pagina - 14 april, 2010
Tussen 1990 en 2007 steeg de CO2-uitstoot van de transportsector in Europa met maar liefst 36%. De CO2-uitstoot veroorzaakt door transport is nu al goed voor 28 % van de totale Europese uitstoot. Ongeveer de helft daarvan is afkomstig van het autoverkeer. Het vrachtverkeer over de weg en daarnaast ook vliegverkeer en scheepvaart maken de andere helft uit. Daarbij moet wel gezegd worden dat ook de uitstoot van het Europese luchtverkeer een explosieve en erg verontrustende groeicurve kent de laatste jaren.

In België is de uitstoot van broeikasgassen (vooral CO2) van het wegverkeer tussen 1990 en 2007 met 28 % gestegen. Het is niet lang zoeken naar verklaringen: in diezelfde periode nam het aantal auto's toe met 38 % en het aantal gereden kilometers met maar liefst 41 %.

De voortdurend groeiende uitstoot van de transportsector staat in contrast met de dalende emissies in de meeste andere sectoren. De grafiek hieronder illustreert hoe rampzalig de uitstoot van de transportsector is en tegelijk hoe we de transportsector niet langer buiten schot mogen laten om onze klimaatdoelstellingen te behalen. De stijgende emissies van transport doen immers meer en meer inspanningen door andere sectoren teniet.

Broeikasgasemissies België, belangrijkste sectoren. Wijzigingen tussen 1990-2006. Bron: Belgium's Greenhouse Gas Inventory (1990-2007).

Onderwerpen