Vrachtverkeer

België als walhalla voor de vrachtwagen?

Pagina - 14 april, 2010
Het vervoer van goederen is de voorbije decennia in volume toegenomen. Deze toename speelde zich voornamelijk af op de weg. In 2007 verliep maar liefst 74,4 % van het goederenvervoer over de weg, tegenover 13,8 % via het water en 11,8 % via het spoor.

Dat het ook anders kan bewijzen bijvoorbeeld de Verenigde Staten, waar meer dan de helft van het goederenvervoer gebeurt via het spoor. Meer goederentransport via het water zou bijvoorbeeld heel wat vrachtwagens van de weg kunnen halen, zo bleek uit een studie van de VUB in opdracht van de haven van Brussel. In 2007 kwam de trafiek van en naar de haven overeen met ongeveer 700.000 vermeden vrachtwagens op ons wegennet.

Dat goederenvervoer met de vrachtwagen nog altijd veel vervuilender is dan via het spoor en het water toont onderstaande grafiek:

"CO2-emissies door het transport van 100 ton over 700 km (vrachtwagen, spoor en water)"


Het huidige beleid van onze overheden leidt echter vooral tot een verdere toename van het vrachtverkeer over de weg. De Vlaamse overheid bijvoorbeeld lanceerde in 2005 haar START-visie (Strategisch Actieplan voor de Reconversie en Tewerkstelling luchthaven Zaventem). Bedoeling is om enerzijds de luchthavenactiviteiten verder uit te breiden (zie vliegverkeer) en anderzijds meer logistieke activiteiten aan te trekken in de luchthavenregio. Een mooi voorbeeld van de gevolgen hiervan voor het wegverkeer is het logistieke bedrijventerrein in Meise-Westrode: in plaats van dit bedrijventerrein in te planten aan het zeekanaal Schelde-Brussel koos de Vlaamse overheid voor een locatie een beetje verderop vlak naast de A12 autosnelweg. Enkel en alleen de vrachtwagens die dit bedrijventerrein zal veroorzaken (elke ochtend maar liefst 465 blijkt uit het milieu-effecten rapport) zal voor meer dan 11 km extra ochtendfile zorgen, zonder rekening te houden met het extra autoverkeer van de werknemers. En dit is maar één logistiek bedrijventerrein.

Dat deze logistieke expansie en het extra vrachtverkeer als gevolg daarvan niet te rijmen vallen met de klimaatverandering is evident. Bovendien zal dit voor nog meer overlast zorgen in een regio die nu al zwaar gebukt gaat onder het verkeer van auto's, vrachtwagens en vliegtuigen. Maar Vlaanderen wil koste wat het kost economisch munt slaan uit haar rol als logistieke draaischijf in Europa. Maar is het wel verstandig om in deze door verkeer verzadigde regio nog verder in te zetten op logistieke ontwikkelingen? Experts wijzen erop dat dit een sector is met een relatief beperkte toegevoegde waarde en tewerkstelling, maar met veel extra vrachtverkeer over de weg en dus meer vervuiling en geluidsoverlast. De overheid zou in deze regio beter volop moeten inzetten op hoogwaardige kennisindustrie, het aantrekken van (internationale) hoofdkwartieren, diensten en onderzoekscentra. Activiteiten die zorgen voor een hoge toegevoegde waarde en werkgelegenheid, maar waarvan de verkeershinder beheersbaar blijft.

Ook de Waalse overheid maakte van logistiek een speerpunt in haar beleid, maar voorlopig zijn – ook omwille van budgettaire redenen en een nieuwe regering – de plannen minder concreet dan in Vlaanderen.

Onderwerpen