Wat doet Greenpeace?

Pagina - 15 april, 2010
Greenpeace legt in zijn campagne de nadruk op de klimaatimpact van het autoverkeer. Zo oefenen we druk uit op de autobouwers om wagens veel energiezuiniger en dus klimaatvriendelijker te maken. We verwachten van politici dat zij hiervoor ambitieuzere milieunormen opleggen aan nieuwe auto's.

We voeren in België en in andere landen actie om de grote problemen op het vlak van mobiliteit aan te kaarten

De auto-industrie is ook een sterke lobbymachine. Greenpeace doet er alles aan om tegengewicht te vormen en de misleidende boodschappen die de autoconstructeurs de wereld in sturen in het juiste perspectief te plaatsen.

We voeren in België en in andere landen actie om de grote problemen op het vlak van mobiliteit zichtbaar te maken en aan te kaarten. Wanneer er belangrijke beslissingen worden genomen, oefenen we druk uit. We lobbyen voor een mobiliteitsbeleid dat minder autogericht is en beter voor het klimaat. In België concentreert onze campagne voor duurzame mobiliteit zich op het symbolische dossier van de Brusselse ring.

Onderwerpen