Oplossingen

We moeten zo snel mogelijk tot een 'nulontbossing' komen. 80% van de primaire bossen op aarde is al verdwenen. Primair betekent dat dit bos nog niet ontgonnen werd door de mens. Deze bossen zijn de schatkamers van onze planeet. Ze herbergen het belangrijkste aandeel biodiversiteit op het land. Maar ook vele andere natuurlijke bossen vervullen die rol.

Regenwoud beschermen

Het is dan ook van het grootste belang om de meest waardevolle bossen in het Amazonegebied, het Congobekken en Zuidoost-Azië te behouden. We moeten af van de logica van bosvernietiging om te komen tot een logica van bosbescherming. Dat betekent de houthandel aan banden leggen en een eind maken aan het omzetten van bosgebieden in landbouwgrond.

Houtmarkt reguleren

In 1992 formuleerde de Top van de Aarde in Rio een definitie van 'duurzaam hout'. Dat is hout dat maatschappelijk voordeel oplevert, ecologisch aangepast is en economisch gezien rendeert.

Verantwoordelijkheid opnemen

Om de houtmarkt te helpen uitzuiveren, moet hout dat lokaal en op verantwoorde wijze is geproduceerd, meer waarde krijgen. Landen, bedrijven en consumenten moeten daar bij hun aankopen rekening mee houden. Op internationaal vlak biedt alleen het FSC-label (Forest Stewardship Council) voldoende garanties. Dit internationale keurmerk garandeert zowel respect voor de natuurlijke rijkdommen als voor de rechten van de inheemse bevolking en van de werknemers in de houtsector. Natuurlijk is de FSC-certificering niet perfect. Als lid van FSC wijst Greenpeace actief op de zwakke plekken in het systeem, zodat het label zijn werking kan verbeteren en zijn integriteit kan behouden.

Bosrijke landen ondersteunen

In het kader van de strijd tegen de klimaatverandering moeten de geïndustrialiseerde landen een internationaal fonds voor de strijd tegen ontbossing spijzen. Dat fonds zou de landen met bossen op hun grondgebied een financiële stimulans bieden om hun bossen te behouden. Die landen moeten ook steun krijgen op het vlak van bestuur en de handhaving van de wetten. Daar is strenge controle van de eigendomsbewijzen en kapvergunningen voor nodig.

Beschermde gebieden instellen

Tijdens de Top van de Aarde van 1992 keurden de regeringen van 187 landen de 'Conventie over de biodiversiteit' goed. De bedoeling daarvan is de biodiversiteit aan planten en dieren te beschermen, onder andere door het instellen van beschermde gebieden. Jammer genoeg is die conventie dode letter gebleven. Zij moet worden uitgevoerd om eindelijk de biodiversiteit, ook in de bossen, te beschermen.

De laatste updates

 

Tinne op weg naar het Global Rescue Station

Afbeelding | 30 januari, 2004 om 0:00

Tinne op weg naar het Global Rescue Station

Greenpeace

Afbeelding | 20 januari, 2004 om 0:00

Greenpeace-vrijwilligster Tinne Van Iseghem ontrolt een spandoek bij trieste afvalresten, het gevolg van al te drieste kaalkap.

Vanuit Tasmanië worden vooral kwalitatieve

Afbeelding | 20 januari, 2004 om 0:00

Vanuit Tasmanië worden vooral kwalitatieve houtproducten geëxporteerd naar Europa. België speelt een belangrijke rol in deze uitvoer. De eucalyptussen uit Tasmanië worden in ons land verkocht als 'Tasmaanse eik'. Ze worden onder andere gebruikt...

De Finse oerbossen.

Afbeelding | 25 november, 2003 om 0:00

De Finse oerbossen.

Het Global Rescue Station in een 80 meter

Afbeelding | 12 november, 2003 om 0:00

Het Global Rescue Station in een 80 meter hoge boom, in de Styx Vallei (Tasmanië).

161 - 165 van 179 resultaten.

Onderwerpen