In het Amazonegebied

Pagina - 9 april, 2010
Met een oppervlakte van zes miljoen vierkante kilometer is het Amazonewoud het grootste gebied met tropisch oerwoud op aarde. Het biedt onderdak aan honderden soorten vogels, maar ook aan de met uitsterven bedreigde jaguars, aan duizenden plantensoorten met geneeskrachtige eigenschappen en aan miljoenen mensen. Het woud telt meer dan de helft van alle planten- en diersoorten op aarde. Bovendien speelt het ook een essentiële rol in de regeling van het klimaat op aarde en de Amazone die er doorstroomt voorziet één vijfde van onze planeet van zoet water.

De runderteelt blijkt verantwoordelijk voor 80 % van de verwoesting van het Amazonewoud.

Ondanks al die natuurrijkdom verkeert het Amazonewoud in gevaar. Bulldozers, kettingzagen en vrachtwagens zijn onvermoeibaar in de weer om het 'groene goud' te kappen. De voorbije veertig jaar is 800.000 km² van dit woud verwoest - een oppervlakte zo groot als tweeënhalve keer Frankrijk. En de vernietiging verloopt steeds sneller! Momenteel gaat elk jaar 14.000 km² voor de bijl. Door die voortschrijdende vernietiging van het Amazonewoud stoot Brazilië al de vierde grootste hoeveelheid broeikasgassen uit ter wereld.

Veeteelt

Greenpeace deed drie jaar lang onderzoek naar de ontbossing en publiceerde zijn conclusies in juni 2009 in het rapport "Slaughtering the Amazon". Daaruit blijkt dat de runderteelt verantwoordelijk is voor 80 % van de verwoesting van het Amazonewoud. Dat woud wordt tegenwoordig nog sterker bedreigd door de ontwikkeling van gronden voor de veeteelt dan door de houthandel of de sojateelt. Brazilië bezit namelijk de grootste commerciële veestapel ter wereld. Het is de belangrijkste exporteur van rundvlees en leder ter wereld en tegen 2018 wil het land zijn aandeel in de internationale markt nog eens verdubbelen.

Die ontwikkeling verloopt in de grootste chaos. Uit ons onderzoek blijkt dat 90 % van de jaarlijkse ontbossing in het Amazonewoud op illegale wijze gebeurt. Gebieden die eigendom zijn van de staat of van plaatselijke gemeenschappen worden ingenomen en ontgonnen door industriële houtkapbedrijven. Er zijn valse eigendomsbewijzen in omloop, soms zelfs met medeweten van corrupte overheidsambtenaren. De Braziliaanse staat heeft maar weinig middelen om toezicht te houden en overtreders krijgen veel te zachte straffen.

Overheid en bedrijven

President Lula kondigde onlangs wel aan dat hij de illegale ontbossing wil beperken (de doelstelling bedraagt -72 % tegen 2018). Maar tegelijk steunt hij de veeteelt in het Amazonegebied. Erger nog: onlangs zijn illegaal ingenomen gronden bij wet nog geregulariseerd. Greenpeace roept de Braziliaanse regering dus op om de controles op te voeren, de houtkapsector aan banden te leggen en niet langer steun te verlenen aan de snel groeiende ontwikkeling van de veeteelt in het Amazonegebied.

Maar de Braziliaanse overheid is niet de enige betrokken partij. Ons onderzoek wees uit dat wereldbekende merken als Nike, Reebok, Adidas, Louis Vuitton, Gucci en Carrefour leder of rundvlees uit het Amazonegebied kopen en op die manier meewerken aan de ontbossing. De bedrijven stellen dat zij niet op de hoogte zijn gebracht. Op vraag van Greenpeace hebben verschillende van deze bedrijven intussen verklaard dat ze niet langer zullen werken met leder of rundsvlees uit ontbost gebied in de Amazone.

Onderwerpen