‘Duurzaam’ hout en ‘illegaal’ hout

Pagina - 9 april, 2010
In het kader van zijn strijd tegen de vernietiging van het woud pleit Greenpeace voor ‘duurzaam geproduceerd’ hout en wijst het ‘illegaal’ hout af. Wat betekenen die twee termen eigenlijk precies?

Twintig tot veertig procent van het hout dat naar Europa wordt uitgevoerd is illegaal gekapt.

'Illegaal' hout

Dit is hout dat gekapt, verwerkt, vervoerd of verhandeld is in strijd met de nationale of internationale wetten. Die overtreding kan voorkomen in verschillende stadia van de productie en verkoop van het hout: het op illegale wijze verkrijgen van kapvergunningen (bijvoorbeeld door corruptie), het kappen van beschermde boomsoorten of in beschermde gebieden, het kappen van te kleine bomen, en overmaats kappen of kappen buiten de voorziene zones. Daarnaast zijn er overtredingen mogelijk als het niet betalen van belastingen, vooral aan de plaatselijke overheid, het gebruik van vervalste documenten om het hout te verkopen of het afleggen van bedrieglijke verklaringen over de uitgevoerde goederen aan de douane.

Illegaal hout heeft betrekking op 20 tot 40 % van het hout dat in Europa wordt ingevoerd.

'Duurzaam' hout

In 1992 formuleerde de Aardtop in Rio een definitie van 'duurzaam bosbeheer'. Dat beheer is ecologisch aangepast, maatschappelijk rendabel en economisch leefbaar. Maar dit goede beheer is maar een eerste stap. In tweede instantie moet de consument hulp krijgen om de juiste keuze te maken en 'duurzaam' hout te kopen in plaats van ander hout. Zo ontstond het idee van een keurmerk voor goed bosbeheer. In 1993 kwam op die manier het FSC-label tot stand (van Forest Stewardship Council).

FSC is een samenwerkingsverband van vertegenwoordigers van organisaties voor milieubescherming (waaronder Greenpeace) en voor de verdediging van inheemse volkeren, bosbouwers en verkopers van houtproducten. Zij hebben een lijst opgesteld met tien criteria die vooral respect garanderen voor de rijkdommen van het woud, de rechten van de plaatselijke gemeenschappen en van de arbeiders.

Er bestaan ook nog andere keurmerken, maar FSC stelt de strengste eisen (al is ook dit label niet perfect). FSC staat voor de hoogste ecologische, sociale en economische normen op het vlak van bosontginning en vormt een goed compromis voor consumenten (particulieren of openbare besturen en instellingen) die bekommerd zijn om de herkomst van hun houtproducten en andere afgeleide waren (multiplex, papier, enzovoort).

Momenteel zijn al bijna 116 miljoen hectare bos gecertificeerd, vooral in Zweden, Polen en de Verenigde Staten. We moeten druk blijven uitoefenen op de overheid en op bedrijven om het FSC-systeem veralgemeend toe te passen voor alle houtwinning op aarde. Hout- en papierproducten overal ter wereld zouden het FSC-label moeten dragen. En ten slotte moet het systeem van ecologische certificatie ook geloofwaardig blijven. Greenpeace probeert ervoor te zorgen dat FSC blijft voldoen aan de strengste eisen, zie ons rapport "Holding the line with FSC".

We kunnen gewoon niet aanvaarden dat de laatste oerbossen op aarde worden opgeofferd voor de industriële houtkap. Als we onze planeet een 'duurzame' toekomst willen bieden, moeten we dringend overstappen van een logica van bosontginning naar een logica van bosbescherming.

Onderwerpen