In Zuidoost-Azië

Pagina - 9 april, 2010
Net als de bossen in het Amazonegebied en in het Congobekken loopt ook het tropisch oerwoud in Zuidoost-Azië het gevaar van ontbossing. De verwoesting van het bos voor economische belangen op korte termijn bedreigt niet alleen de biodiversiteit aan planten- en diersoorten, maar ook de leefomgeving van de inheemse bevolking en het klimaatevenwicht op aarde. De belangrijkste oorzaak van die ontbossing in Indonesië en Maleisië is de omzetting van bosgebieden in palmolieplantages.

Ook het tropisch oerwoud in Zuidoost-Azië loopt het gevaar van ontbossing.

De voorbije jaren is palmolie de nummer één geworden onder de plantaardige oliesoorten, omdat zij de goedkoopste is. Je vindt palmolie zowel in shampoo als in wasproducten, margarine, chips, pizza, maar ook in biobrandstoffen. Palmolie is bijna onontbeerlijk geworden in heel wat producten die we dagelijks consumeren. Unilever, Nestlé en Procter & Gamble - de grootste producenten van voedingsmiddelen, cosmetica en biobrandstoffen - gebruiken palmolie. Zo werken zij mee aan de massale verwoesting van bos- en veengebieden in Zuidoost-Azië voor de ontwikkeling van palmolieplantages.

Label geen oplossing

Door die ontbossing is Indonesië het land met de derde grootste uitstoot van broeikasgassen ter wereld. Bovendien vormt de ontbossing ook een bedreiging voor heel wat ecosystemen. Als de natuurlijke habitat van soorten wordt vernietigd, komt hun overleven immers in het gedrang. Bovendien geven de plantages vaak aanleiding tot sociale conflicten. Het gebeurt namelijk dat palmbomen worden aangeplant op gronden van de plaatselijke bevolking zonder dat die daarvoor haar toestemming gaf.

Om het imago van de palmolie-industrie wat op te poetsen, werd in 2001 een label gelanceerd: dat van de RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil of Rondetafel voor duurzame palmolie). Maar dat biedt geen oplossing. De RSPO is in handen van de bedrijven en de ontbossing bewijst dat het label niet werkt. Als de ontbossing aan hetzelfde tempo blijft doorgaan, zal tegen 2022 98% van de bossen in Indonesië verdwenen zijn! De enige oplossing ligt volgens ons in een onmiddellijk moratorium op ontbossing en op de aantasting van veengebieden.

Moratorium

In 2008 boekten wij een eerste succes toen wij Unilever konden overtuigen om dit voorstel tot moratorium te steunen. Unilever beloofde ook samen te werken met andere ondernemingen die zich zorgen maken om de vernietiging van het bos en de veengebieden in Indonesië en die daar niet aan mee willen werken. Jammer genoeg is het moratorium nog niet goedgekeurd vanwege de vijandige houding van de Indonesische plantagehouders en hun regering.

Wij moeten onze inspanningen dus voortzetten: de Indonesische overheid en ondernemingen onder druk zetten om dit moratorium te steunen, bedrijven overtuigen dat ze geen palmolie mogen gebruiken die het gevolg is van ontbossing, de consumenten informeren en iedereen ervan overtuigen dat de biobrandstoffen een ecologische vergissing zijn.

Onderwerpen