Oplossingen

Pagina - 15 november, 2007
Talrijke wetenschappelijke studies wijzen op een veralgemeende vervuiling van ons leefmilieu, van onze leefruimtes, van onze dagelijkse consumptiegoederen en van onze organismen door bijzonder gevaarlijke chemische stoffen. Producenten moeten hun verantwoordelijkheid nemen om giftige stoffen te elimineren om mens en milieu te beschermen.

Is dit jouw toetsenbord? E-waste in China: fabrikanten zouden volledige verantwoordelijkheid moeten nemen voor de gehele levensduur van hun producten.

Fabrikanten van elektronische goederen moeten niet alleen profiteren van de verkoop van hun producten, maar ook verantwoordelijkheid nemen voor die producten, van productie tot en met terugname na afdanking.

Om een echte e-waste-crisis te voorkomen, moeten fabrikanten elektronica zonder giftige stoffen ontwerpen met een langere levensduur, die veilig en makkelijk te recyclen zijn en die arbeiders en het milieu niet blootstellen aan gevaarlijke chemicaliën.

Vervangen

Elektronicafabrikanten moeten stoppen met het gebruik van gevaarlijke stoffen en materialen. In veel gevallen zijn er al veiligere alternatieven voorhanden.

Terugnemen

De belastingbetaler zou niet moeten opdraaien voor de kosten van het recycleren van afgedankte elektronische toestellen. Fabrikanten zouden volledige verantwoordelijkheid moeten nemen voor de gehele levensduur van hun producten. Op het einde van de levensduur van de producten, moeten de fabrikanten hun producten terugnemen voor hergebruik of veilige verwerking.

Minder energie

Elektronica producenten moeten het energieverbruik tijdens de productie terugdringen en hernieuwbare energie gebruiken. Ze moeten ook apparaten maken die veel minder energie verbruiken.

Onderwerpen