OndezoekenResultatenSamengevat

De resultaten

Ik verkies investeringen in hernieuwbare energie boven een levensduurverlenging van de kerncentrales


Meer dan drie vierde van onze landgenoten verkiest investeringen in hernieuwbare energiebronnen boven een levensduurverlenging van de kerncentrales. Logisch, want hernieuwbare energiebronnen zijn schoon en veilig. Ze bieden bovendien een groot potentieel voor duurzame tewerkstelling bij honderden lokale kmo's. Deze jobs worden bij ons gecreëerd en kunnen niet gedelocaliseerd worden wanneer de aandeelhoudersvergadering van een multinational daar zo zou over beslissen.  

>> Lees meer (fiche)


Ik vind het een goede zaak dat de drie oudste kernreactoren in België tegen 2015 zullen sluiten zoals voorzien in de wet.66% van onze landgenoten staat achter het onverkort uitvoeren van de wet op de kernuitstap. Slechts 21% is het hier niet mee eens, 12% heeft geen mening.

De kerncentrales van Doel en Tihange bestaan uit reactoren van de tweede generatie. Ze werden gebouwd in het begin van de jaren 1970, met de technologie, kennis en inzichten uit  die tijd. De ingenieurs gaven de reactoren een ontwerpleeftijd mee van 30 jaar, maar volgens de Belgische wet op de kernuitstap mogen ze 40 jaar operationeel blijven. Daar nog eens 10 jaar aan toevoegen, is onverantwoord.

>> Lees meer (fiche)


Ik vind het een goede zaak dat de laatste vier kernreactoren in België tussen 2022 en 2025 zullen sluiten zoals voorzien in de wet

 


61% van de burgers is van mening dat ons land ten laatste tegen 2025 volledig uit de kernenergie moet stappen. 26% is daar niet helemaal van overtuigd en 14% heeft geen mening.

De reactoren Doel 3 en 4 en Tihange 2 en 3 zullen 40 jaar worden tussen 2022 en 2025. De vier reactoren hebben elk een vermogen van 1.000 MW en stonden in 2010 in voor zo'n 36% van de stroomproductie in ons land. De vervanging van de productiecapaciteit van deze laatste vier reactoren is vandaag nog niet verzekerd. Daar moet dus doelbewust aan gewerkt worden, net als in Duitsland. De eerste belangrijke maatregel om de sluiting van de laatste vier reactoren probleemloos op te vangen is dat alvast de oudste drie zonder uitstel in 2015 dicht gaan. Hierdoor zullen projectontwikkelaars en investeerders de bouw van nieuwe productiecapaciteit, die ze nu on hold hebben gezet, effectief gaan realiseren.

>> Lees meer (fiche)


Ik vrees dat het licht zal uitgaan als de kernreactoren tussen 2015 en 2025 geleidelijk zullen gesloten worden zoals voorzien in de wet55% van de Belgen gelooft terecht niets van de fabel dat het licht zal uitgaan als de kerncentrales zullen sluiten. 31% vreest wel voor zo'n black-out en ongeveer 15% weet het niet.

België is een van de meest energieverslindende landen van Europa. Er is een enorm potentieel om ons elektriciteitsverbruik te verminderen. Volgens een studie van het Duitse Fraunhofer Instituut, kan ons land tegen 2020 10 TWh elektriciteit besparen, enkel al door onze vraag aan energie terug te dringen naar hetzelfde peil als onze buurlanden.

>> Lees meer (fiche)  

Onderwerpen