Oplossingen

Pagina - 21 mei, 2007
Kernenergie is te duur, gevaarlijk en marginaal. Bovendien zijn de uraniumvoorraden erg beperkt, zodat er helemaal geen toekomst zit in die technologie. Het is hoog tijd om duidelijke keuzen te maken in het energiebeleid.

Naast de problemen van kernenergie moet de verbranding van fossiele brandstoffen met 80 procent dalen tegen 2050. Er is dus geen keuze: we moeten resoluut kiezen voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Elk jaar dat we die keuze uitstellen, door bijvoorbeeld oude steenkool- en kerncentrales wat langer open te houden, is verloren om aan de oplossing te werken.

De belangrijkste technologieën zijn:

 • Warmtekrachtkoppeling
  dit is het gelijktijdig produceren van warmte en elektriciteit, met een veel hoger rendement dan de klassieke elektriciteitscentrales. Zo'n centrale kan zowel op gas als op biomassa of waterstof werken.
 • Windenergie
  heeft een quasi onbeperkt potentieel in de Noordzee. Windenergie op zee heeft het voordeel dat er veel meer wind is en kan een gelijkmatige productie verzekeren. Op land heeft windenergie het voordeel dat het dicht bij de consument geproduceerd wordt. Vandaag is windenergie al goedkoper dan kernenergie. Tegen 2012 verwacht men dat het goedkoper zal zijn dan steenkool- of gascentrales.
 • Biomassa
  een algemene term voor alle mogelijk vormen van organisch materiaal (planten, plantenolie, hout, houtafval, afval uit de voedingsindustrie,...). Als biomassa op een duurzame manier wordt geproduceerd, is het een erg interessante vorm van elektriciteitsproductie, omdat het flexibel kan ingezet worden als er een hogere vraag is naar elektriciteit, of wanneer windturbines minder elektriciteit leveren.
 • Waterkracht
  Waterkrachtcentrales leveren vandaag wereldwijd al meer elektriciteit op dan kerncentrales. Greenpeace is voorstander van de verdere ontwikkeling van kleinschalige waterkrachtcentrales die het milieu niet bedreigen. Waterkracht heeft het grote voordeel dat het snel beschikbaar is wanneer er een (piek)vraag is naar elektriciteit. Het kan ook gebruikt worden om elektriciteit te stockeren, door een overschot aan elektriciteit (uit bijvoorbeeld windenergie) te gebruiken voor het oppompen van water. Op een later ogenblik kan dat water dan terug gebruikt worden om er elektriciteit mee te produceren.
 • Zonne-energie
  Iin België komen 2 technieken in aanmerking: PV voor elektriciteitsproductie en 'zonneboilers' voor de productie van warm water of voor ruimteverwarming. In het zuiden is het ook mogelijk om elektriciteit te produceren met zonne-thermische installaties. De PV-technologie kent een erg snelle ontwikkeling, waardoor het binnen afzienbare tijd competitief kan worden. Het heeft het grote voordeel dat het geen onderhoud nodig heeft, geen hinder veroorzaakt en dat het geproduceerd wordt bij de mensen thuis, zodat er minder transport van elektriciteit nodig is.
 • Energie-efficiëntie
  dit is de belangrijkste maatregel met het hoogste potentieel voor de laagste kostprijs. Het gaat hier om honderden maatregelen in alle sectoren (transport, industrie, dienstensector, huishoudens) die er samen voor zorgen dat we ons met veel minder energie kunnen verplaatsen, verwarmen, koelen, wassen, of dingen kunnen produceren. De Europese Commissie heeft als doel gesteld om tegen 2020 maar liefst 20 procent energie te besparen.

Onderwerpen