Problemen

Pagina - 21 mei, 2007
Er is nog steeds geen veilige oplossing voor het eeuwig stralend kernafval en kernenergie is niet veilig. Talrijke onvoorspelbare scenario's maken dat een ernstige kernramp kan plaatsvinden in om het even welk reactortype, in elk land en op ieder ogenblik. Bovendien is atoomenergie zeer duur. We betalen jaarlijks miljarden aan de afgeschreven kerncentrales via onze energiefactuur. Een overzicht van de nadelen van kernenergie:
 • Er is geen oplossing voor het kernafval

  In België wordt elk jaar 120 ton hoogradioactief afval geproduceerd dat nog miljoenen jaren gevaarlijk radioactief blijft.
 • Kernenergie is vervuilend

  Vooral bij de verwerking van kernafval worden grote hoeveelheden radioactiviteit geloosd in de lucht en het water.
 • Kernenergie is gevaarlijk

  Een ernstig ongeval in Doel of Tihange zou een groot deel van België en Nederland voor onbepaalde tijd onbewoonbaar maken. De verlenging van de levensduur van de reactoren vergroot de kans op een ernstig ongeval. De kernramp in Fukushima heeft nog maar eens aangetoond dat een ernstig ongeluk zich in elk type reactor kan voordoen.
 • Kernenergie is onvoldoende verzekerd

  Een ernstig ongeval zou duizenden miljarden euro's kunnen kosten, los van het onnoemelijk menselijk leed. Electrabel is slechts verzekerd voor 300 miljoen euro. Het volledige risico verzekeren zou kernenergie tot 1 euro/kWh duurder maken.
 • Kernenergie leidt tot de verspreiding van kernwapens

  Kernenergie is ontstaan uit de atoomwapenprogramma's. Zowat alle landen die illegaal atoomwapens hebben ontwikkeld, hebben dit gedaan onder het mom van 'civiele' nucleaire programma's.
 • Kernenergie is marginaal

  Slechts 2,3 procent van de energie wereldwijd is afkomstig uit de productie van kernenergie en dit neemt nog af door de snelle groei van hernieuwbare energie. In Europa duurt het nu 12 jaar om een enkele kerncentrale te bouwen, terwijl er elk jaar windturbines worden bijgeplaatst die zoveel elektriciteit produceren als 2 grote kerncentrales.
 • Kernenergie is duur

  In België heeft de consument meer dan 28 miljard euro betaald voor de kerncentrales, een ware aderlating voor onze economie. Een nieuwe reactor kost vandaag nog meer dan dertig jaar geleden, terwijl de kostprijs van hernieuwbare energie daalt. Als we bovendien de prijs voor de verwerking van het kernafval en die van een mogelijk ernstig ongeval in rekening zouden brengen, zijn de totale kosten niet te overzien. Zelfs zonder hier rekening mee te houden is windenergie vandaag al goedkoper dan kernenergie.
 • Kernenergie is geen oplossing voor de klimaatverandering

  Het rekken van de levensduur van de oude kerncentrales met enkele jaren staat de ontwikkeling van hernieuwbare energie in de weg. Binnen enkele decennia zal kernenergie hoe dan ook verdwijnen, wegens te duur of bij gebrek aan schaars uranium. Intussen hebben we de keuze: geld investeren in gevaarlijke, dure, inefficiëntie kernenergie zonder toekomst ofwel in goedkopere hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Dit laatste levert veel meer op voor het klimaat.
 • Kernenergie is antidemocratisch

  Kernenergie is ontstaan uit militaire programma's en de geheimhouding zat er al van in het begin ingebakken. Maar sinds 9/11 is het zo mogelijk nog erger: alle technische informatie is nu geheim, omdat de overheid een terroristische aanslag vreest. Dit maakt een democratisch debat over kernenergie onmogelijk.

Onderwerpen