Oplossingen

Pagina - 19 september, 2007
Er is een echte energierevolutie nodig om de klimaatuitdaging het hoofd te bieden. We moeten de manier waarop we naar energie kijken in vraag stellen. Los van de opwarming van de aarde blijft ook het tijdperk van goedkope olie en steenkool niet duren. Die vaststelling wijst nog maar eens op de noodzaak om te breken met onze huidige levensstijl, die volledig afhankelijk is van fossiele brandstoffen.

Onze planeet baadt in een stroom van onuitputtelijke en gemakkelijk te gebruiken energiebronnen zoals wind en zonlicht.

De maatregelen die we moeten nemen, zijn in de eerste plaats een kwestie van gezond verstand. Enerzijds moeten we energie efficiënter verbruiken en anderzijds moeten we de verbranding van fossiele brandstoffen – de belangrijkste oorzaak van CO2-uitstoot uit menselijk handelen – aan banden leggen. Zo ligt de weg open voor de ontwikkeling van hernieuwbare en duurzame energie.

Greenpeace heeft een scenario uitgewerkt dat een antwoord biedt op de uitdaging van de klimaatverandering. Dat scenario heet de energie[R]evolutie.

Onze planeet baadt in een stroom van onuitputtelijke en gemakkelijk te gebruiken energiebronnen zoals wind en zonlicht. Het is dan ook vanzelfsprekend dat we deze bronnen weldoordacht inschakelen, in plaats van schaarse en verwoestende fossiele brandstoffen aan te boren.

Onderwerpen