De vrije keuze van de consument

Pagina - 19 april, 2010
Dankzij de Europese etiketteringsregels moet de aanwezigheid van ggo's in onze voeding op de verpakking worden vermeld. Zo kunnen consumenten kiezen tussen voeding met of zonder ggo's. Maar de etiketteringsregels zijn niet van toepassing op producten zoals melk, vlees en kaas, afkomstig van dieren die voeder met ggo's te eten kregen.

Consumenten hebben het recht om te weten hoe hun voeding tot stand is gekomen.

Consumenten hebben het recht om te weten hoe hun voeding tot stand is gekomen. Ze hebben ook het recht om te kiezen voor voeding die werd geproduceerd zonder gentechnologie. Informatie is de voorwaarde om een doordachte keuze te kunnen maken. En keuzevrijheid is van essentieel belang. De meerderheid van de Europeanen staat immers uitgesproken negatief tegenover ggo's. Voor meer informatie raapleeg de Eurobarometer (in PDF). De redenen daarvoor zijn divers: voor de bescherming van het leefmilieu, om ethische redenen, uit angst, als uitdrukking van een afwijzing van de heerschappij van de agro-industrie, ...

De vraag naar informatie en keuzevrijheid voor de consumenten heeft in de Europese Unie geleid tot de meest verregaande etiketteringsregels inzake ggo's ter wereld. Voedingsfabrikanten zijn verplicht de aanwezigheid van ggo's in onze voeding op de verpakking te vermelden. Lees meer over ggo's in voeding.

De Europese etiketteringsregels vertonen evenwel een groot gebrek: ze zijn niet van toepassing op producten zoals melk, vlees en kaas, die zelf geen ggo's bevatten, maar wel afkomstig zijn van dieren die genetisch gemanipuleerde planten te eten kregen. Lees meer over ggo's in diervoeder.

Greenpeace pleit voor een verplichte etikettering van deze producten afkomstig van dieren die werden gevoederd met ggo's. Landbouwers en consumenten moeten kunnen kiezen voor ggo-vrije productiemethodes.

Onderwerpen