Ggo's in diervoeder

Pagina - 19 april, 2010
De etiketteringsregels voor ggo's vertonen een groot gebrek dat rechtstreekse gevolgen heeft voor de wereldwijde teelt van ggo’s. Producten zoals melk, vlees en kaas, afkomstig van dieren die ggo’s te eten kregen, moeten immers niet geëtiketteerd worden. Terwijl het merendeel van de ggo’s net bestemd is voor diervoeder.

Greenpeace vraagt aan de grootdistributie om ggo-vrij veevoeder op het menu te houden.

De Europese etiketteringsregels zijn allerminst volmaakt. Ze zijn namelijk niet van toepassing op producten zoals vlees, melk en eieren die zelf geen ggo's bevatten, maar wel afkomstig zijn van dieren die ggo’s te eten kregen.

Voor deze producten beschikt consumenten dus niet over de nodige informatie om hun keuzevrijheid effectief te kunnen uitoefenen. Tenzij de producent garandeert dat hij uitsluitend ggo-vrij diervoeder gebruikt, zoals in de biologische landbouw.

De producenten van ggo’s maken gebruik van dit gebrek in de regelgeving om de weerstand van de consumenten te omzeilen en hun producten alsnog aan de man te brengen. Op dit ogenblik worden ggo’s immers vooral gekweekt voor de productie van diervoeder. Tot 80 % van de genetisch gemanipuleerde soja komt terecht in de voederbakken van Europese varkens, kippen en koeien.

Greenpeace vraagt aan zuivelbedrijven, vleesproducenten en winkelketens om te kiezen voor ggo-vrij diervoeder en pleit voor een verplichte etikettering van voeding afkomstig van dieren die zijn gevoederd met ggo's. Alleen als die twee voorwaarden vervuld zijn, is er sprake van echte keuzevrijheid voor de consument.

Onderwerpen