De grens tussen soorten wordt overschreden

Pagina - 19 april, 2010
Een ggo is een genetisch gemanipuleerd organisme. De genetische manipulatie laat toe om genen van een soort over te brengen op een andere, met de bedoeling om die soort nieuwe eigenschappen te geven.

Bij genetische manipulatie wordt vaak de grens tussen soorten overschreden.

Genen bepalen de eigenschappen van een organisme. Poolvissen bijvoorbeeld, beschikken over een gen dat instaat voor de productie van een middeltje dat hen beschermt tegen de koude. Door dat gen over te plaatsen naar een tomaat, wordt ook die handige eigenschap overgedragen. Op die manier is het mogelijk om een vorstbestendige tomaat te maken.

Er wordt soms beweerd dat genetische manipulatie gewoon in het verlengde ligt van de klassieke veredeling. Toch is er een groot verschil. Bij klassieke veredeling worden nieuwe variëteiten ontwikkeld door verschillende variëteiten binnen eenzelfde soort te kruisen. Bij genetische manipulatie wordt vaak de grens tussen soorten overschreden.

Onderwerpen
Tags